Tutkimus: Yli 70 prosenttia PK-yrittäjistä käyttää pilvipalveluita – hyödyntämisessä vielä parantamista

Soneran TNS-Gallupilla teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan PK-yrittäjät käyttävät pilvipalveluita ahkerasti. Kaikkia pilvipalveluiden hyötyjä ei kuitenkaan tunneta, eikä yrittäjillä ole vielä tarkkaa käsitystä siitä, miten he voisivat saada niistä parhaimman hyödyn liiketoiminnalleen.

Soneran teettämän tutkimuksen mukaan pilvipalvelut ovat monille suomalaisille yrittäjille tuttuja. Siitä huolimatta monet vastaajista mieltävät ne edelleen vain staattiseksi varastotilaksi. Soneran teettämän pilvipalvelututkimuksen mukaan jopa 71 prosenttia suomalaisista PK-yrityksistä käyttää pilvipalveluita.

”Erilaiset toimisto-ohjelmat, kuten kalenteri-, sähköposti- ja laskutuspalvelut sekä erilaiset tiedon varastointiin tarkoitetut pilvipalvelut ovat erityisen suosittuja PK-yrittäjien keskuudessa. Kyber- ja tietoturvallisuuden tai markkinointiin liittyviä pilvipalveluita ei tutkimukseen mukaan vielä tunneta tai käytetä”, sanoo
yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja Tuomo Laukkonen Soneralta.

Yli 50 prosenttia kyselyn vastaajista pitää pilvipalvelujen käytettävyyttä hyvänä. Enemmistö vastaajista pitää myös etuna sitä, että pilvipalveluita käytettäessä on aina uusimmat ohjelmistoversiot käytössä. Muista pilvipalvelujen hyödyistä vain vähemmistöllä oli selvä käsitys.

Viisi kymmenestä ei tunne pilvipalvelujen hyötyjä ja eroa perinteiseen ohjelmiston ostamiseen verrattuna. Neljä kymmenestä on puolestaan sitä mieltä, että pilvipalveluiden käyttö ei tuo merkittävää lisähyötyä yritykselle. Suurin este pilvipalvelujen laajemmalle käytölle onkin selkeästi tiedonpuute: enemmistö PK-yrittäjistä on sitä mieltä, että vanhat tavat toimivat hyvin.

”Tutkimuksemme osoittaa, että pilvipalveluita pidetään samanlaisena, itsestäänselvänä hyödykkeenä kuin sähköä. Yrittäjät kaipaavat selkeitä esimerkkejä siitä, miten he voivat yrittäjinä hyötyä pilvipalveista esimerkiksi myynnissä tai markkinoinnissa. Me voimme auttaa heitä tässä”, Sonera Sovelluskaupan markkinointipäällikkö Susanna Sivén.

Pilvipalvelut ovat osa digitaalista liiketoimintaa

Digitalisaatio on ajankohtainen ja liiketoimintakriittinen ilmiö, jossa on kyse viestinnästä ja tietoliikenteestä ihmisten, asioiden ja organisaatioiden välillä. Sen avulla voi mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja yksinkertaistaa tekemistä. Pilvipalvelut ovat osa tätä kehitystä.

Yrittäjät voivat tilata ja kokeilla vapaasti juuri heidän tarpeisiinsa sopivia pilvipalveluita uudesta, verkossa toimivasta Sonera Sovelluskaupasta. Sovelluskaupan pilvessä toimivat sovellukset ovat heti käyttövalmiita ja niitä voi käyttää useilla päätelaitteilla. Kaikkia sovelluksia voi testata kuukauden ajan veloituksetta.

Soneran Pilvipalvelututkimus toteutettiin elo–syyskuussa 2015. Kyselyyn vastasi 200 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten tuttuja pilvipalvelut ovat yrittäjille ja millaisia hyötyjä niiden käytössä nähdään. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 100 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

Lisätiedot:

Tuomo Laukkonen, yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja, Sonera
Puh. 040 302 4977
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Susanna Sivén, markkinointipäällikkö, Sonera Sovelluskauppa
p. 040 302 6684
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.  www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

Tilaa

Liitteet & linkit