Den svenska utbildningsexporten når en ny nivå

Emil Robertsson blir ny Sverigechef för Nordens största utbildningsföretag

Genom en fusion den 1 april skapades Nordens största utbildningsföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland och Ryssland. Emil Robertsson, 39, utnämndes den 2 april 2014 till verkställande direktör för Informator Utbildning Svenska AB, landschef för Soprano Plc Sweden och Senior Vice President för utbildnings- och konsultorganisationen Soprano Training & Consulting. Soprano Plc är ett börsbolag som är listat på Nasdaq OMX.

BRANSCHFUSION

Genom fusionen sammanslogs Informator och Tieturi, som var Nordens största utbildningsföretag inom ICT-området, Aspectum, som fokuserat på ledning och utveckling av kundrelationer, och Management Institute of Finland MIF, som bildats av ledarskapsinstitutet Johtamistaidon opisto, exportutbildaren FINTRA och kommunikationsutbildaren Infor. 

Fusionen resulterade i Soprano Training & Consulting som blir Nordens största utbildnings- och konsultbolag inom ledarskap, kommunikation och informationsteknik. 

År 2013 var bolagens sammanlagda omsättning över 20 miljoner euro. De har ca 5 000 kunder bland företag och organisationer och över 60 000 kursdeltagare i 28 länder.

Koncernen har verksamhetsställen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sankt Petersburg, Tallinn, Helsingfors, Kyrkslätt, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg. 

TVÅ AV VÄRLDENS MEST RESPEKTERADE UNIVERSITET SOM SAMARBETSPARTNER

Soprano Training & Consulting ordnar EMBA-examina i kreativt ledarskap och Blue Ribbon-seminarier i aktuella frågor i samarbete med de internationellt respekterade universiteten IMD och UC Berkeley samt Ashridge Business School. Soprano tillhandahåller enastående internationell digital utbildning mobilt och dygnet runt.

Nya möjligheter för den svenska utbildningsexporten

Emil Robertsson har sedan år 2000 haft flera uppdrag inom strategisk försäljning, marknadsföring och företagsledning i företagen Dynetics Growth Management, Mindset AB och Företagsutvecklarna AB. 

Sedan april 2013 har han som konsult framgångsrikt drivit Informator AB:s utveckling till en betydande aktör i den digitala utbildningsvärlden. Den 1 april 2013 blev Informator en del av koncernen Soprano.

Sopranos VD Arto Tenhunen: "Genom fusionen förenades utbildnings- och konsultföretag inom internationell handel, ledarskap, kommunikation och IT, som är livsviktiga för de nordiska ekonomierna och det nordiska näringslivet. På så sätt uppstod en tillräckligt stor, internationell och konkurrenskraftig utbildnings- och konsultorganisation. Jag tror starkt på dess tillväxt, för kompetensutveckling är den enda möjligheten för de nordiska ekonomierna att klara sig i den internationella konkurrensen.” 

För mera information, kontakta                                     

Informator Utbilding Svenska, VD Emil Robertsson, +46 70 999 80 44, emil.robertsson(at)informator.se

www.informator.se

Soprano Training & Consulting, Executive Vice President Timo Helosuo, 010 7555 502timo.helosuo(at)mif.fi                   

Soprano är det största Nordiska utbildnings- och konsultbolaget inom ledarskap, kommunikation och informationsteknik. Våra experter hjälper kunderna att kommunicera, betjäna och förtjäna effektivare i vårt allt mera digitaliserade samhälle. Soprano betjänar kunder i tio städer i Sverige, Finland, Estland och Ryssland, via våra nätverk i tiotals länder och virtuellt över hela världen. Bolaget har verksamhetsställen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sankt Petersburg, Tallinn, Helsingfors, Kyrkslätt, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg. Soprano Plc är listat på Nasdaq OMX Helsingfors (SOPRA).

www.informator.se

www.tieturi.fi

www.mif.fi

www.aspectum.fi

www.soprano.eu

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.