Fortum vähentää hiilidioksidipäästöjään etäneuvottelemalla

Fortum ryhtyy toimiin omien työmatkustuksesta koituvien hiilidioksidipäästöjensä laskemiseksi. Yhtiö ottaa käyttöön Videran toimittaman alansa johtavan videoneuvottelupalvelun. Tavoitteena on laskea lentopäästöjä kymmenellä prosentilla.

Alkuvuodesta 2008 käynnistyneeseen hankkeeseen etäneuvottelupalvelutoimittajaksi valittiin alan johtavan palveluntuottajan Videra Oy:n Virtual Office -palvelukonsepti. Fortum otti vuonna 2007 käyttöön uudet työsuhde- ja lentomatkustussäännöt, joiden tehtävänä on vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä matkustamisen osalta. Sääntöjen mukaan fortumlaisen työsuhdeauto voi olla esimerkiksi hybridi- tai dieselauto, auton hiilidioksidipäästöjen tulee joka tapauksessa olla alle 200 grammaa kilometrille. Lentomatkustuksen osalta tavoitteeksi asetettiin kymmenen prosentin leikkaus vuoden 2006 tasoon verrattuna.

Pääkeinona tähän nähtiin videoneuvottelun ja muiden etätyömenetelmien entistä laajempi hyödyntäminen. Etätyön laajan käyttöönoton varmistamiseksi Fortum on asettanut tavoitteekseen yhteensä n. 50 videoneuvotteluhuoneen toteuttamisen eri yksiköihin eri maissa. Videra tuottaa Fortumille videoneuvotteluhuoneet telepresence- ja High Definition -tason ratkaisuina, joita tähän mennessä on toteutettu jo yli 25 kappaletta.

– Ilmastotietoisuuden lisääntyminen näkyy myös etäneuvottelualalla yleisesti, kertoo Videran Virtual Office-liiketoiminnasta vastaava Janne Lauanne. Kustannussäästöjen ja ajankäytön tehostamisen ohella päästöjen vähentäminen on yhä tärkeämpi syy siirtyä etäneuvottelupalveluiden käyttöön matkustamisen sijaan, Lauanne jatkaa.

TAVOITTEENA MATALAN KYNNYKSEN TEKNOLOGIA

Fortumin ja Videran välinen palvelusopimus koskee kokonaispalvelutoteutusta, näin ollen Videra vastaa laitteiston ja yhteyksien toimivuudesta sekä koulutuksesta. Tämä toimintamalli tekee videoneuvottelun käyttöönotosta mutkatonta ja käytöstä helppoa, samalla kun se tukee Fortumin hankkeelle asettamaa tavoitetta madaltamalla eri käyttäjäryhmien kynnystä uuden palvelun ja teknologian omaksumiseen. Aikaisemmin juuri käytön ongelmat ja haastavuus ovat pitäneet videoneuvottelun hyödyntämisen vähäisenä.

– Fortumissa koetaan, että videoneuvottelut tarjoavat parhaan korvaavuuden kasvokkain tapaamiselle, ja uutta palvelua onkin kampanjoitu tehokkaasti yhtiön sisällä, kertoo Fortumin Kestävä kehitys -yksikössä viestintäpäällikkönä toimiva Mari Kalmari.

Fortumin kilpailukyky ilmastoasioissa on kasvanut hyvin myönteisesti viime vuosina. Lähes 90 prosenttia Fortumin sähkönhankinnasta perustuu hiilivapaisiin energialähteisiin. Lisäksi yli 60 prosenttia Fortumin sähköasiakkaista saa ympäristömerkittyä sähköä, joka on tuotettu ilmastoystävällisesti uusiutuvalla energialla, kuten vesi- ja tuulivoimalla sekä biomassalla. Fortum pyrkii jatkuvasti parantamaan ilmastomyötäistä toimintaansa mm. ottamalla ilmastokysymykset erityisesti huomioon niin T&K:ssa kuin investoinneissa ja hankinnoissa, tästä yhtenä osoituksena Videran kanssa solmittu etäneuvottelupalvelusopimus.

Lisätietoja antavat:
Viestintäpäällikkö Mari Kalmari, Fortum, Kestävä kehitys. Tel. +358 10 45 29211
Myyntijohtaja/Liiketoiminta-alueen johtaja Janne Lauanne, Videra. Tel. +358 400 624 136.

FORTUM LYHYESTI
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä energiayhtiö. Liiketoimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Huolehdimme vastuullisesti palveluiden saatavuudesta - nyt ja tulevaisuudessa.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme ensiluokkaisiin tuloksiin. Tavoitteenamme on tulla johtavaksi sähkö- ja lämpöyhtiöksi ja halutuimmaksi energiantoimittajaksi valituilla markkinoilla.

Vuonna 2007 Fortumin myynti oli 4,5 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 16 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan OMX Nordic Exchange Helsingissä.

VIDERA LYHYESTI
Videra on Pohjoismaiden johtava etätyöpalveluihin erikoistunut yritys. Toimintaa Videralla on kaikissa Pohjoismaissa ja kiinteitä toimipaikkoja sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritys kasvoi toukokuussa 2008 päättyneellä tilikaudella 67 prosenttia liikevaihdon ollessa 7 M€:a. Videra toimittaa etätyö- ja neuvottelupalveluita, jotka tuottavat asiakkaille todellista lisäarvoa ajankäytön ja kustannussäästöjen muodossa auttamalla samalla asiakkaita leikkaamaan omia kasvihuonepäästöjään.

Videra Virtual Officessa yhdistyvät kustannustehokkaalla tavalla telepresence- ja high definition –tasoiset videoneuvotteluratkaisut toimivaan verkkototeutukseen ja asiakasystävällisiin käytettävyyspalveluihin, kuten operointiin ja koulutuksiin. Asiakkailla ei ole mitään investointitarpeita, koska Virtual Office on käyttöveloitteinen palvelu.
Lisäksi Videra kehittää uusia palveluja esimerkiksi vanhustenhuollon ja kuntoutuksen tarpeisiin, näistä esimerkkinä mainittakoon Hyvinvointi-TV ja virtuaalikotipalvelu VHC (Virtual Home Care).

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.