Koulutusloma takaa Suomen kilpailukyvyn talouskasvun hidastuessa

Ict-koulutusyritys FC Sovelton toimitusjohtaja Sanna Varpukari-Anttila luovuttaa tänään opetusministeri Sari Sarkomaalle aloitteen, jossa ehdotetaan valtion tukemaa koulutuslomaa yritysten henkilöstölle. Työntekijöiden koulutukseen varattu loma auttaisi suomalaisorganisaatioita kasvattamaan tuottavuutta nykyisessä vaikeassa työvoimatilanteessa, vaikka talouskasvu hidastuu ja kilpailu kiristyy.

Aloitteessa peräänkuulutetaan valtion vastuuta Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisestä ja aikuisväestön osaamisen kehittämisestä. Hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoite on kannustaa aikuisväestöä oman osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen parantamalla kouluttautumismahdollisuuksia työelämässä. Työn tuottavuus edellyttää osaamista ja työn organisointia.

- Haluamme ehdottaa poliittisille päättäjille käytännön ratkaisua, joka lisää yksilöiden, yritysten ja yleishyödyllisten organisaatioiden kouluttamismahdollisuuksia ja sitä kautta työn tuottavuutta. Asia on erityisen akuutti talouskasvun hidastuessa Suomessa tulevina kuukausina, kertoo Varpukari-Anttila.

FC Sovelto ehdottaa, että valtio osallistuisi yrityksille koulutuslomasta syntyvien kustannusten kompensoimiseen.

- Koulutusloma vaatii uudenlaista budjetointia, mutta siihen panostetut eurot virtaavat varmasti työtehon ja tuottavuuden kasvun myötä moninkertaisina verotuloina takaisin valtion kassaan. Samalla se vähentäisi työelämän väliinputoamisia, kun työntekijöiden osaaminen ei työsuhteen aikana pääsisi vanhentumaan, Varpukari-Anttila perustelee.

Työvoimapula on taantumaa pitkäaikaisempi ongelma

Työvoiman osaamisesta on pidettävä huolta, sillä työvoiman määrä pienenee jatkuvasti. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 jälkeen vain 65 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa ja sitä nuoremman väestön määrä vähenee.

- Talouskasvun hidastuminen on ohimenevää eikä vaikuta siihen seikkaan, että työvoimapula on edelleen Suomen tärkeimpiä haasteita. Yritysten tärkein voimavara taantumankin aikana on henkilöstö. Siksi jo valmiiksi töissä olevan henkilöstön koulutus on tehokkain tapa lisätä tuottavuutta, Varpukari-Anttila sanoo.

Valtion osallistuminen koulutusloman kustannuksiin takaisi eri alojen ja eri kokoisten organisaatioiden työntekijöille tasa-arvoiset mahdollisuudet oman osaamispääoman kasvattamiseen.

- Esimerkiksi pk-yritysten merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri, mutta tällä hetkellä niillä ei ole aina ole resursseja henkilöstön koulutukseen, vaikka tahtoa löytyisikin, muistuttaa Varpukari-Anttila.

Koulutusloman avulla lisättäisiin töissä viihtymistä ja ehkäistäisiin ennenaikaista eläköitymistä. FC Sovelto ehdottaa, että koulutusloma kertyisi työntekijän työssäolopäivien mukaan, jolloin koulutusloma toimisi myös tehokkaana sitouttamisen keinona.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.