Kysely: sosiaalinen media on epäluotettavimpia lähteitä toimittajille ja bloggaajille

Toimittajat ja bloggaajat kokevat erityisesti julkisten organisaatioiden ja järjestöjen lähettämät tiedotteet vähiten epäluotettaviksi juttulähteiksi. Sosiaalisen median kautta saatava juttuaineisto herättää taas eniten epäilyjä. Viestintätoimisto Sopranon toteuttamaan toimittaja- ja bloggaajakyselyyn vastasi 122 toimittajaa ja 90 bloggaajaa.

Sosiaalinen media koetaan yleisesti juttulähteenä epäluotettavana: yli 70 % toimittajista sanoo kanavan olevan joko melko tai hyvin epäluotettava – myös lähes 50 % bloggaajista kokee näin. Sosiaalisen median kautta tulee kuitenkin suhteellisen usein juttuaiheita: noin kolmasosa vastaajista (29 % toimittajat, 33 % bloggaajat) kertoo löytävänsä juttuaiheita somesta.

Luotettavuudessa kaikkein vahvimpina uutislähteinä pidetään julkisten organisaatioiden ja järjestöjen tiedotteita. Yli 90 % vastaajista kokee nämä joko melko tai hyvin luotettavina. Myös pörssitiedotteita ja vuosikertomuksia pidetään yleisesti luotettavina lähteinä, kun taas esim. asiakaslehdet ja uutista tarjoavan tahon suorat yhteydenotot koetaan hieman epäluotettavampana.

Juttuvinkit sähköpostilla. Piste.

Kysymykseen ”miten haluat saada uutisvinkkejä” peräti 98,4 % toimittajista ja 88 % bloggaajista sanoo sähköpostin olevan tärkeä kanava. Sosiaalisen median (Facebook, Twitter yms.) kautta uutisvinkkejä vastaanottaa mielellään noin 24 % toimittajista ja noin 21 % heistä ottaa vinkkejä myös puhelimitse vastaan. Bloggaajista ainoastaan muutama prosentti ottaa mielellään vinkkejä vastaan puhelimitse.

Lähes kaikki vastaajat (89 % toimittajat, 93 % bloggaajat) kertovat ammentavansa juttuaiheita useimmiten omista kokemuksistaan. Toimittajille lehdistötiedotteet kuuluvat edelleen tärkeimpiin aihelähteisiin (43 % kokee näin), kun taas bloggaajista noin 55 % kertoo löytävänsä eniten aiheita muissa medioissa olleiden juttujen pohjalta. Lukijoiden ehdotukset ovat molemmille tärkeitä lähteitä: toimittajista 40 % ja bloggaajista 30 % sanoo löytävänsä sieltä aiheita juttuihin.

Tiedotteita tulvii, yhteydenottoja vähemmän

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös kuinka paljon he saavat tiedotteita ja henkilökohtaisia yhteydenottoja päivittäin ja viikoittain. Vastausten mukaan tiedotteet ovat edelleen varsin tyypillinen tiedon toimitustapa median suuntaan, kun taas henkilökohtaisia yhteydenottoja toimittajille ja bloggaajille tulee huomattavan vähän.

”Viestintäammattilaisen näkökulmasta henkilökohtaisten kontaktien vähyys on hämmästyttävää”, kommentoi viestintätoimisto Sopranon johtaja Samuel Sorainen. ”Viestinnän tekeminen pelkästään tiedotteilla kuuluu menneisyyteen – hyvien henkilökohtaisten suhteiden merkitys kasvaa jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa.”

Määrällisesti toimituksiin saapuu päivittäin runsaasti tiedotteita: noin 40 % vastanneista kertoi, että tiedotteita tulee 21-50 päivässä, 15 % kertoi tiedotteiden määräksi 51-100. Noin 30 % toimittajista sanoo, että suoria yhteydenottoja tulee heille vain 1-5 viikossa. Bloggaajista yli 60 % kertoo yhteydenottojen jäävän alle kymmeneen viikossa.          

Bloggaajat epävarmoja toimittajien suhtautumisesta

Kyselyssä tiedusteltiin myös toimittajien suhtautumista arvostustaan kohottaneisiin bloggaajiin. Lähes 60 % vastanneista toimittajista pitää bloggaajia tervetulleena lisänä median kirjoon, ja 15 % kokee, että bloggaajat yrittävät turhaan toimittajien tontille. Bloggaajilta kysyttiin puolestaan toimittajien suhtautumista heihin. Peräti 40 % ei tiedä mitä toimittajat heistä ajattelevat, 27 % kokee suhtautumisen neutraaliksi ja 19 % kokee toimittajien suhtautuvan heihin negatiivisesti.

Toimittajista noin 65 % sanoo, että bloggaajat ja toimittajat voi kutsua samaan tiedotustilaisuuteen, ja 21 % kokee, että tilaisuudet pitäisi erottaa toisistaan. Bloggaajista vastaavasti yli 80 % kokee, että kaikki sopivat samaan tilaisuuteen.

Lisätietoja:

Juhani Lassila
Viestintätoimisto Soprano
puh. 040 541 2365
juhani.lassila@soprano.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa