MIELIPIDE: Kotitalousvähennys ei ainoastaan varakkaiden etu

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty kritiikkiä kotitalousvähennystä kohtaan. Muun muassa MTV3:n 45 Minuuttia -ohjelma raportoi kotitalousvähennystä käytettävän eniten varakkailla alueilla. Itse juttu ja siitä syntynyt keskustelu on moralisoinut verovarojen ”valuvan rikkaiden taskuun”. Keskustelua käytäessä on hyvä muistaa, että kotitalousvähennys on vielä melko uusi etu ja sen käyttäminen vaatii tottumista. Yksi syy varakkuuden korostumiseen on, että tämä ryhmä on jo ennen kotitalousvähennystä tottunut käyttämään kotiin ostettavia palveluja. Siksi se myös ensimmäisenä on osannut ottaa käyttöönsä edun suomat mahdollisuudet. Mutta kotitalousvähennys ei ole ainoastaan varakkaiden kansalaisten veroetu, jota käytetään siivoukseen ja remonttitöihin. Kotitalousvähennys auttaa merkittävästi myös perheen ja työelämän yhteensovittamisen kanssa painivia hoiva-avun tarvitsijoita ja antaa mahdollisuuden omasta itsestä huolehtimiseen. Hyvinvoivat vanhemmat ovat eduksi koko perheelle.Vaikka vähennyksen käyttäjiä tässä ryhmässä ei vielä ole paljon, edun merkitys on suuri yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Julkinen apu kun ei kaikkeen repeä. Hoiva-apua tarvitaan tulotasosta riippumatta, eikä julkinen apu valitettavasti tämän päivän yhteiskunnassa aina riitä: virka-ajan ulkopuolella nopean avun saaminen on hankalaa ja kunnallisen kotipalvelun hankkiminen lapsiperheeseen edellyttää tarkkojen kriteerien täyttymistä. Liitot ja yritykset tarjoavat mahdollisuuden hankkia apua nopeasti ja joustavasti myös kunnallisen avun ulkopuolelle tipahtaneille - kotitalousvähennyksen turvin. Perheiden itse hankkima apu on kansantaloudellisesti järkevää, se edistää perheiden hyvinvointia ja vähentää ongelmia. Kotitalousvähennys puolestaan, etenkin tilapäisessä hoiva-avussa, olisi varmasti koko kansan käyttämä etu, jos se tuotaisiin tehokkaalla tiedottamisella ihmisten tietoisuuteen. Siksi toivon, että mahdollisuus kotitalousvähennykseen säilyy myös tulevaisuudessa. Se on pieni hinta hyvinvoivista lapsiperheistä. Niina Kuurma toimitusjohtaja Hoivanet oy

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa