Mielipide: Lisäydinvoimaa tarvitaan

Arvoisa toimitus Pyydän, että ystävällisesti julkaisisitte ajankohtaisen mielipidekirjoitukseni lehdessänne. Pekka Ottavainen Johtaja, Pohjolan Voima Oy puh. (09) 6930 6305 pekka.ottavainen(at)pvo.fi ______________________ Lisäydinvoimaa tarvitaan Taloustaantuma, metsäteollisuuden rakennemuutos ja energiatehokkuuden paraneminen ovat vaikuttaneet sähkön kulutukseen ja viimeisimmät sähkönkäyttötilastot kertovatkin sähkön käytön vähentyneen kymmenen prosenttia alkuvuoden aikana. Tästä ei kuitenkaan tulisi vetää äkkinäisiä johtopäätöksiä lisäydinvoiman tarpeeseen liittyen. Nyt on oikea aika varautua tulevaan ja tehdä pitkäjänteisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä Suomen kilpailukyvyn ja energiaomavaraisuuden turvaamiseksi. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen vaikuttaa voimakkaasti tulevaisuuden sähkön tuotantoon. Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Siksi perinteiset fossiiliset polttoaineet täytyy yhä enenevässä määrin korvata päästöttömillä tai vähäpäästöisillä tuotantomuodoilla. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa yhä vahvempaa panostusta bio-, tuuli- sekä vesivoimaan. Mutta ennen kaikkea se vaatii vahvaa panostusta lisäydinvoimaan. Fakta on, että fossiilisten polttoaineiden myötä vuoteen 2020 mennessä poistuvaa kapasiteettia ei pystytä korvaamaan ilman lisäydinvoimaa. Tuulivoimaan on ladattu valtavia odotuksia, mutta on huomattava, että energian kokonaistuotannon kannalta sen merkitys on edelleen vähäinen. Tuulivoima on yhteiskunnalle kaikkein kallein sähköntuotantomuoto ja loppukäyttäjä maksaa tuulivoimalla tuotetusta sähköstä kaikkein eniten. Lisäksi tuulivoiman heikkous on siihen liittyvät suuret kausivaihtelut, minkä vuoksi se tarvitsee tuekseen esimerkiksi vesivoimalla tuotettua säätövoimaa. Vaikka vesivoimalla on Suomessa pitkät perinteet, ei sekään tule ratkaisemaan tulevaisuuden energiapulaa. Vesivoiman lisärakentamismahdollisuudet ovat valitettavan rajalliset ja vaativat jopa muutoksia lainsäädäntöön. Biopuoli on mielenkiintoinen ja energiantuottajat tutkivat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia esimerkiksi puuperäisen polttoaineen hyödyntämiseen. Metsäteollisuutemme osalta biopolttoainetuotantoa on odotettavissa sellu- ja paperitehtaiden yhteyteen, mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että biopolttoaineita tuottava biojalostamo tarvitsee toimiakseen lisäenergiaa, siis sähköä. Ydinvoiman etuina muihin energiantuotantomuotoihin ovat paitsi tuotannon ennustettavuus myös kilpailukykyiset tuotantokustannukset. Omavaraisuuden kannalta on välttämätöntä, että ydinsähkö tuotetaan Suomessa, eikä sitä tuoda muualta. Olkiluotoon on parhaillaan rakenteilla kolmas tuotantoyksikkö, mutta tämän hetkisten arvioiden mukaan sekään ei riitä. TNS Gallupin tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suurten suomalaisten teollisuusyritysten johtajista uskoo sähkön tarpeen kasvavan Suomessa seuraavien 10 - 30 vuoden aikana. Joka kymmenes on sitä mieltä, että yleinen sähkön kulutus kasvaa huomattavasti ja kolme neljästä (76 prosenttia) teollisuusjohtajasta arvelee, että sähköä tarvitaan jatkossa jonkin verran nykyistä enemmän. Kasvava kulutus yhdistettynä tuontisähkön ja vanhenevan tuotantokoneiston korvaamiseen asettavat paineita Suomen energiataloudelle. Siksi on erittäin tärkeää, että keskustelua seuraavista ydinreaktoreista käydään vilkkaasti jatkossakin. Pekka Ottavainen Johtaja, Pohjolan Voima Oy

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa