Näin Suomessa irtisanotaan: henkisestä jaksamisesta ja työilmapiirin palautumisesta ei huolehdita

Suomessa irtisanottujen henkisestä jaksamisesta ei huolehdita, eikä johto tue työilmapiirin palautumista yt-neuvottelujen jälkeen, ilmenee tuoreessa Tieturin, Sopranon ja European Business Ethics Networksin (EBEN) toteuttamassa kyselytutkimuksessa. 

Liki 95 % suomalaisista on sitä mieltä, että irtisanottujen henkisestä jaksamisesta ei huolehdita irtisanomisen jälkeen. Työilmapiirin palautumista ennalleen yt-prosessin jälkeen yleensä tuetaan liian vähän tai ei lainkaan (82 %).

“Yt-neuvottelujen aikana tyypillisiä tuntemuksia ovat stressi, epävarmuus ja pelko”, kommentoi Niklas Reuter, vanhempi konsultti Tieturilta. “Vaikka yt-neuvottelut kohdistuvat usein myös johtotasoon, heidän tulisi kyetä huolehtia alaisten jaksamisesta ja työilmapiirin palautumisesta neuvottelujen jälkeen”.

Tähän yt-neuvottelut johtavat

Suomalaiset arvioivat yt-neuvottelujen yleisimmäksi lopputulemaksi irtisanomiset (93 %) ja määräaikaisten työntekijöiden karsiminen (89 %). Lähes yhtä yleisiksi arvioidaan lomautukset (83 %) ja ennenaikaiset eläkeratkaisut (82 %). Vain muutama prosentti vastaajista arvioi palkkaleikkausten olevan yleinen ratkaisu yt-neuvotteluissa.

Vastaajien mielestä yt-neuvottelujen lopputuloksiin vaikuttavat yritysjohto (78 %) ja omistaja (21 %). Henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa neuvottelujen lopputuloksiin ja tavoitteisiin  koetaan hyvin rajallisiksi. Lisäksi reilusti yli puolet katsoo yt-neuvottelujen tulosten olevan selvillä jo alusta alkaen (58 %).

Valmennuksista pehmeitä hyötyjä

Yli puolet vastaajista kokee, ettei organisaatio tue tai auta yt-neuvotteluissa irtisanottuja työntekijöitä työllistymään. Tutkimuksen mukaan irtisanotun ei juurikaan kannata odottaa, että häntä autettaisiin uuden työpaikan löytämisessä tai tuettaisiin yrittäjäksi ryhtymistä. Useimmiten irtisanottuja autetaan tarjoamalla rekrytointitukea tai valmennusta.

Noin puolet vastanneista kokee, että valmennukset ovat tärkeitä irtisanomistilanteessa erityisesti henkisen jaksamisen kannalta.

“Koulutus tuo ihmisille tietynlaista henkistä turvaa, kun on jälleen syytä herätä aamulla ja  aikatauluja mistä pitää kiinni.” Ja tietenkin se näyttää hyvältä myös ansioluettelossa, että osaaminen on päivitetty ajantasalle”, kommentoi Reuter.

“Toivoisin, että ihmiset oppisivat valitsemaan omaa profiiliaan tukevia koulutusratkaisuja. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun ollaan uuden edessä”, hän jatkaa.

Tieturin, Sopranon ja EBEN Finlandin marraskuussa 2013 teettämään kyselyyn vastasi 307 suomalaista työntekijää, joista valtaosa edustaa johtajaa, omistajaa tai ylempää toimihenkilöä (yht. 86%). Vastaajista 86 % on ollut osallisena yt-neuvotteluissa viimeisen viiden vuoden aikana ja lähes puolet (48%) ovat itse johtaneet yt-neuvotteluita.

Tutkimuksen tuloksiin tutustutaan tarkemmin tiistaina 10.12.2013 järjestettävässä ”Eettiset yt:t –voiko niitä käydä? -seminaarissa.

Tieturi on vuonna 1983 perustettu valmennus-, koulutus- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys, joka on osa Soprano-konsernia. Tarjoamme johtamiseen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuurin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyöskentelyyn liittyviä palveluita. Pitkä kokemuksemme tuo paitsi varmuuden osaamisesta, myös näkemyksen, joka kantaa tulevaisuudessa. Valmennuksemme vaikutus on huomattavissa ja mitattavissa asiakkaidemme jokapäiväisessä työssä ja tuloksessa. Tieturi – valmentaa paremmaksi.

Lisätietoja:

Niklas Reuter

vanhempi konsultti

Tieturi

e-mail niklas.reuter@tieturi.fi

puh. 050-5348 501

Wilma Wallin

viestintäkonsultti

Soprano

e-mail wilma.wallin@soprano.fi

puh. 040-7373 888

Avainsanat:

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Liitteet & linkit