Ohjelmistoalan yritykset venyttävät rajoja

Suomen talouskasvua vetävän ohjelmistoalan nuoret yrittäjät ohittavat olemassa olevat talouden rakenteet ja rajoitteet uusilla organisaatiomalleilla tai uutta teknologiaa hyödyntämällä. Rajoitteet ovat näille yrityksille kierrettävissä oleva haaste, jonka ratkaisemiseksi jopa yrityksen rakenne muuntautuu.

Ohjelmistoalalla toimivat kasvuyrittäjät eivät sovi samoihin muotteihin kuin aiemman sukupolven yrittäjät. Eroja on paitsi asenteessa, myös toimintatavoissa. Ohjelmistoalan kasvuyritykset organisoivat toimintojaan kustannustehokkaasti ja haastavat perinteisin organisaatiomallein toimivat yritykset.

- Uudella yrittäjäsukupolvella on kyky elää sopusoinnussa jatkuvassa muutoksessa, sanoo Matti Heikkonen, Ohjelmistoyrittäjien hallituksen puheenjohtaja. – Tähän toimintatapaan kuuluu oleellisesti idealistiseltakin kuulostava ajatus siitä, että maailmaa voi muuttaa mieleisekseen.

Oman elämänsä johtamiseen kuuluu Heikkosen mukaan se, että yrityksiä perustetaan oman liikeidean tai innovaation ympärille, jos markkinoilla ei ole ymmärrystä kulkea kehityksen kärjessä. – Nuoret haluavat rikkoa edellisen sukupolven mallin. Uusi sukupolvi haluaa mielekkään työn ja hyvän elämän, eikä suostu tinkimään vaatimuksistaan, Heikkonen sanoo.

Osaamissijoittaminen on yksi innovatiivisista liikeideoista. Siinä on kyse kokemukseen perustuvan osaamisen tarjoamisesta yrityksen kasvun tueksi. Asiakas maksaa palvelusta vain, jos työ tuottaa tulosta viivan alle, ts. asiakasyrityksen arvo nousee. Pasi Pitkänen on yksi Suomen ensimmäisiä osaamissijoittajia. Tällä hetkellä hän toimii Presentorissa, joka on kehittänyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen presentaatioalustan sekä yksityisen että julkisen sektorin käyttöön. Pitkänen kokee ongelmalliseksi sen, että erityisesti pk-yritykset päätyvät kasvamisen sijaan myymään toimintansa. Kasvu kun voi olla usein kiinni kokemuksesta ja sen mukanaan tuomasta verkostosta.

Joillekin yrityksille sopii hallinnollisten asioiden, kuten taloushallinnon ja lakiasioiden, joillekin jopa hallituksen, ulkoistaminen. Näin toimii esimerkiksi .NET-teknologiaan erikoistunut Sininen Meteoriitti, joka on saanut alkunsa vuonna 2001 viidestä perustajajäsenestä ja on nykyisin työntekijöidensä omistama ja tulorahoituksella toimiva 60 hengen vakavarainen yritys. Kaikki hallinnolliset toiminnot on ulkoistettu aivan alusta lähtien.

Ohjelmistoyrityksiä voi joissain tapauksessa kuvata paremmin verkostoina kuin perinteisesti toimivina yrityksinä. Entinen Euroopan Keskuspankin työntekijä Kimmo Soramäki perusti Vertice Tree -yrityksensä kehittämään ja toteuttamaan erilaisia sosiaalisiin verkostoihin liittyviä projekteja. Suunnitelmissa on mm. tuoda Suomeen yhteisöllinen luotonanto -toiminta (social lending), jossa ihmiset lainaavat keskenään verkossa rahaa ilman välikäsiä.

Soramäki jakaa aikansa New Yorkin ja Euroopan välillä, yrityksen toinen partneri työskentelee Helsingissä. Soramäki ei ole koskaan tavannut suurinta osaa Vertice Treen palkkalistoilla olevista ihmisistä.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.