POHJOISMAISET JOHTAJAT EIVÄT USKO OMAN HENKILÖSTÖNSÄ POTENTIAALIIN

Menestyvän yrityksen avaimet jäävät pohjoismaiselta johtajalta käyttämättä, paljastaa torstaina julkistettu johtajuuden Suunta-tutkimus. Esimerkiksi riskien ennakoiminen ja työnantajakuvaan panostaminen ovat Pohjoismaissa vielä kehitysvaiheessa. Varsinkin nykyisessä talouden turbulenssissa tämä vaikuttaa heikentävästi yritysten toimintakykyyn.

Vuosittainen pohjoismaisen johtajuuden tilaa kartoittava Suunta-tutkimus osoittaa vakavan aukon pohjoismaisen johtajan ennakointikyvyssä. Vastausten perusteella johtajat eivät toimi tärkeäksi katsomiensa ja kilpailukyvyn kannalta olennaisten asioiden toteutumiseksi. Oman onnensa nojaan jätetään edelleen liiaksi osaajien ja tulevien johtajien kehittyminen, lähitulevaisuuden riskeihin varautuminen sekä työnantajakuvan kehittäminen. Tiedon lisäämiseen osataan jo panostaa, mutta ei prosesseihin, jotka konkreettisesti muuttaisivat käyttäytymistä.

MPS Finland Consulting Oy:n tekemään Suunta 2009 -kyselyyn osallistui 1337 johtajaa Pohjoismaista ja Virosta. Muutokseen kykenemättömän johtamistyylin tulokset näkyvät: 40 prosenttia avainhenkilöistä jättää yrityksen huonon esimiestyön takia. Vain noin puolet pohjoismaisten yritysten johtajista toimii itse esimerkkinä muutoksen läpiviennissä. Muut satsaukset ovat kuitenkin turhia, jos johto ei pysty toimimaan yhtenäisesti ja esimerkkinä muutoksissa.

– Ne johtajat, jotka kvartaalitaloudessa ovat pysyneet mukana jatkuvassa muutoksessa johdonmukaisella ja ennakoivalla johtamisella pärjäävät paremmin näissä olosuhteissa. Menestys passivoittaa helposti ajatukseen, että kaikki on hyvin nyt ja aina, muistuttaa MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Marcus Herold.

Työnantajamaine kiirii edellä

Suunta 2009 -tutkimuksen mukaan pohjoismainen johtaja nojaa yhä hämmästyttävän paljon vanhanaikaiseen, 1960-luvulta pohjautuvaan johtamistapaan, jossa erilaisia arvoja ja kulttuureita tai edes nuoremman sukupolven erilaista toimintatapaa ei osata ottaa johtamisessa huomioon.

Yli puolessa tutkimuksen organisaatioista myös keskeisimmät sitouttamisen ja motivoinnin keinot on jätetty käyttämättä. Tähän ei menestykseen pyrkivällä yrityksellä ole varaa, kun kilpailu osaajista on muutenkin kovaa. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja rohkeutta tarttua erilaisiin työn tekemisen ja sitouttamisen mahdollisuuksiin.

– Työnantajakuva on nähtävä strategisena asiana, joka vaatii johtajalta paljon. Viime kädessä henkilöstö ratkaisee, millainen työnantajabrändi yritykselle syntyy. Yrityksen maineella on erittäin tärkeä merkitys, kun kilpailu osaavista ihmisistä kasvaa, Herold huomauttaa.

Tilaa toisenlaiselle ajattelulle

Heroldilta riittää kuitenkin myös paljon ymmärrystä tulospaineessa toimivalle johtajalle: voittoputkessa on vaikea olla tiukka ja kaukokatseinen, lisäksi omia resursseja kuormittaa ainainen kiire. Hyviä tekosyitä ei silti ole, vaan Herold peräänkuuluttaa yrityksiin uudenlaista toimintatapaa. Tämä sallisi myös työn, perheen ja vapaa-ajan helpomman tasapainottamisen.

– Valmius luopua vanhoista työnteon malleista maksaa itsensä takaisin sitoutuneina ja motivoituneina työntekijöinä. Ihminen ei ole ikiliikkuva tunteeton robotti, vaikka jotkut esimiehet yhä luulevat näin, Herold pamauttaa.

Heroldin mukaan Pohjoismaissa on kuitenkin hyvät lähtökohdat kehittää johtajuuden heikkoja kohtia. Viime vuosien vauhtisokeudesta huolimatta hän näkee johtajuuden täällä kulkevan kohti avoimempaa ja vastuuta laajemmalle jakavaa suuntaa.

– Viimeistään nyt on jokaisen johtajan aika katsoa peiliin. Pohjoismailla on erinomaiset edellytykset kulkea edellä, kunhan juhlapuheisiin uskalletaan sitoutua myös strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa.

LISÄTIETOJA SUUNTA 2009 -TUTKIMUKSESTA:

Marcus Herold, MPS-Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja,
p. +358 20 7469 444, marcus.herold@mps.fi

Mia-Riitta Kivinen, MPS Finland Consulting Oy, toimitusjohtaja,
p. +358 20 7469 445, mia-riitta.kivinen@mps.fi

Niilo Mäkelä, tutkimuspäällikkö, p. +358 20 7469 578, niilo.makela@mps.fi

SUUNTA-TUTKIMUS LYHYESTI
MPS on tutkinut johtajuutta ja johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja vuosituhannen alusta lähtien. MPS:n vuosittainen johtajuustutkimus on nimeltään Suunta, ja se pyrkii nostamaan esille asioita, jotka johtajuudessa ja johtamisessa puhuttavat ja joiden ennustetaan korostuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden tutkimus, Suunta 2009, luotaa jo tulevaa vuotta 2009 ja sen jälkeistä aikaa teemanaan avainosaajat, osaamisen johtaminen ja
työnantajakuva.

MPS LYHYESTI
MPS on liikkeenjohdon kumppani johtamisessa ja strategisissa henkilöstöratkaisuissa. MPS auttaa asiakasorganisaatiota rakentamaan kilpailukykyistä työnantajakuvaa työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. MPS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotutkimukset, rekrytointi ja henkilöarvioinnit sekä muutoksen hallinta ja uravalmennukset.

MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys. MPS:llä on yli 30 toimipistettä 16 maassa.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.