Suomalaista uusiutuvan energian osaamista maailmalle - Tekes rahoittaa uusiutuvan energian kasvua ja kansainvälistymistä

Uusiutuvan energian markkinat kasvavat noin 20 prosenttia vuodessa. Alan haasteena kuitenkin on, ettei suomalaisyritysten keskimääräinen kasvuvauhti vastaa alan kansainvälistä kehitystä. Kansainvälinen verkottuminen on heikkoa, eivätkä alan yritykset houkuttele kansainvälisiä toimijoita ja sijoittajia. Tekesin Groove–ohjelmalla halutaan vaikuttaa erityisesti pk-sektorin kasvuun ja kansainvälistymiseen.

— Uusiutuvan energian suosio on kasvanut viime vuosina, poliittiset päätökset kannustavat päästöjen pienentämiseen ja ilmastouhka on todellinen. Nämä luovat hyvää pohjaa uusiutuvan energia-alan kilpailukyvylle. Esimerkiksi Saksalla on kuitenkin Suomeen verrattuna etumatkaa, koska siellä on ymmärretty energiapolitiikan ja teollisuuspolitiikan yhteys. Esimerkiksi syöttötariffit ovat luoneet paikalliselle teollisuudelle pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia, jonka jälkeen on ollut uskottavuutta vientimarkkinoillakin, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Saaranen VNT Management Oy:stä. Tekesin uusi Groove-ohjelma kannustaa uusiutuvan energian pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Energiateknologian vienti on viime vuosina kasvanut nopeasti ja sen osuus Suomen viennistä on jo 8%. Tämä osuus on yksi maailman suurimpia. Suomessa on vahvaa osaamista uusiutuvan energian alalla ja laaja alan pk-sektori. Kansainvälisen kilpailukyvyn rakentamisen ja verkostojen kehittämisen tuki on kuitenkin tähän asti puuttunut. Tekesin Groove-ohjelma vastaa puutteeseen yhdessä rahoittajaverkoston kanssa. — Suomessa uusiutuvan energian markkinat eivät ole isot, ja kasvu edellyttää vientiä. Kansainvälistyminen puolestaan edellyttää valtion ja Tekesin tukea. Perusosaamista Suomesta löytyy, mutta laajempaa yhteistyötä eri yritysten välillä, tuotekehitystä ja näiden tukemista tarvitaan. WinWindillä on jo tehty paljon panostuksia ja haluamme erottua kilpailijoista. Kasvumahdollisuuksia löytyy globaaleilta markkinoilta, kannustaa WinWinD Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hakala.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.