TAC Finland ja Kainuun Energia tarjoavat yhteistyössä energiatehokkuuspalvelua yrityksille ja julkiselle sektorille - Energiakatselmuksen jälkeen kohteessa voidaan aloittaa ESCO-hanke

TAC Finland Oy ja Kainuun Energia Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa ne tarjoavat yrityksille ja julkiselle sektorille kokonaispalvelua energian hankintaan ja energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatehokkuusinvestointeihin on nyt saatavana tukea, jota koordinoivat TE-keskukset. Talouden taantuman aikana energiatehokkuusinvestoinneilla on lisäksi tärkeä työllistävä vaikutus. Energiatehokkuuden lisääminen myös hillitsee osaltaan ilmastonmuutosta.

Kainuun Energia Oy on aktiivinen valtakunnallinen sähkön myyjä, jolla on asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä energian hankinnan ratkaisuja. TAC Finland Oy on erikoistunut kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi TAC takaa, että energiankulutus pienenee lisäämättä kiinteistöomistajan kuluja ja rahallista riskiä.

– Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen lähtee energiakatselmuksesta, jonka perusteella voidaan suunnitella energiansäästötoimet ja investointikohteet. Energiatuki kannustaa katselmustoimintaan, koska parhaassa tapauksessa tuki voi kattaa jopa yli puolet katselmustoiminnan kustannuksista. Tuki on porrastet-tu, minkä ansiosta korkeinta tukea voidaan myöntää kunnille, Juha Määttä Kainuun TE-keskuksesta kertoo.

– Energiakatselmuksen jälkeen voidaan käynnistää ESCO-hanketoiminta, jossa energiapalveluyritys ottaa kokonaisvastuun asiakkaansa energiasäästöhankkeen rahoituksesta ja teknisestä toteutuksesta. Investoinnit rahoitetaan kokonaan tai sovitulta osin syntyvillä säästöillä. Kainuun Energian ja TAC Finlandin suunnittelema hanke on esimerkki onnistuneesta ESCO-hankkeen soveltamisesta. Samalla hanke voi toimia päänavaajana muille kainuulaisille ESCO-hankkeille, Määttä jatkaa.


Kainuun Energian keskustoimipaikasta energiansäästön pilottikohde

Kainuun Energia ja TAC Finland ovat valmistelleet kumppanuussopimuksen konkreettiseksi pilottikohteeksi Kainuun Energian keskustoimipaikan energiatehokkuushanketta Kajaanissa. Toteutuessaan hanke tuo vuositasolla noin 489 MWh sähköenergian säästön, mikä vastaa kustannussäästöinä noin 40 000 euroa.

Kainuun Energian vuonna 1978 valmistuneeseen kiinteistöön on suunnitteilla uutta teknologiaa hyödyntäviä muutoksia, joilla kiinteistön energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi. Suurimmat muutokset liittyvät kiinteistön lämmitystavan muutokseen enemmän kaukolämpöä käyttäväksi, ilmastointijärjestelmän osittaiseen uusimiseen, kiinteistöautomatiikan käytön tehostamiseen sekä valaistuksen tarpeenmukaistamiseen.

Pilottiprojektin investointi rahoitetaan saavutettavilla energiansäästöillä. Lisäksi hankkeelle on haettu ener-giatehokkuustukea 122 000 € Kainuun TE-keskukselta. Projektin energiatehokkuutta parantavien investointien kokonaiskustannukset ovat noin 410 000 €. Hankkeen suora takaisinmaksuaika on 10 vuotta, mutta TE-keskukselta haettu energiatehokkuushankkeiden investointituki huomioiden takaisinmaksuajaksi tulee vajaa 7 vuotta. Hankkeen työllistävä vaikutus tulevan kesän aikana on noin 33 henkilötyökuukautta. Hankkeen toteutuksessa käytetään paikallisia yrityksiä.

– Asiakkaiden energiaan liittyvät tarpeet tänä päivänä ovat kaksijakoiset; kustannukset ovat tärkeä kriteeri, mutta ympäristöystävällisyys ja ilmastonäkökulmat ovat nousseet aiempaa tärkeämmiksi. Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten suuria säästöjä moderni kiinteistöautomatikka voi energiankulutuksessa ja kustannuksissa saada aikaan. TAC Finland on asiantuntija energiankulutuksen pienentämisessä, me tarjoamme kullekin asiakkaalle sopivimman sähkön hankinnan mallin. Tällä yhteistyöllä katamme ison osan asiakkaan energiaan liittyvistä tarpeista, ja samalla autamme asiakkaitamme toimimaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, toteaa Kainuun Energia Oy:n toimitusjohtaja Markku Ryymin.

– Ilmastonmuutoksesta ja energiatehokkuudesta on tullut osa arkeamme. Vaikkei asia ole uusi, on kiinteistö-jen energiatehokkuuden kehittämisessä vasta raapaistu pintaa. Kyseessä on joukkuepeli, jossa jokaisen suoritus vaikuttaa lopputulokseen. Kainuun Energia toimii vastuullisesti markkinoimalla asiakkailleen energiasäästöhankkeita, jatkaa TAC Finland Oy:n toimitusjohtaja Teemu Hausen.

Energiatehokkuustukia hyödynnetty vähän Kainuussa

Työ- ja elinkeinoministeriön tukia koordinoivat paikalliset TE-keskukset. Kainuussa tukia ei kuitenkaan ole juurikaan hyödynnetty. Esimerkiksi vuonna 2008 tukia myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä vain noin 78 000 euroa. Tälle vuodelle ministeriö on varannut energiatukiin yhteensä 61 miljoonaa euroa.

EU:n ilmasto- ja energiapaketti velvoittaa Suomea nostamaan uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin. Tavoite edellyttää konkreettisia toimia kotimaisen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Sen tähden työvoima- ja elinkeinoministeriö on varautunut energiatukien voimakkaaseen kasvuun tulevina vuosina. Myös maailmantalouden taantuma ja siitä johtuva lama Suomessa tekevät energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät investointi- ja kehittämistoimet erityisen perustelluiksi.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa