Tekesin kilpailun tuloksena kansainvälisesti merkittäviä ideoita

Tekes käynnisti lokakuussa 2010 kilpailun, jossa rohkaistiin yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja ICT:n monipuoliseen hyödyntämiseen ympäristön ehdoilla. Kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saajat palkittiin keskiviikkona 26.1.2011 Tekesissä.

Tekes käynnisti lokakuussa 2010 kilpailun, jossa rohkaistiin yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja ICT:n monipuoliseen hyödyntämiseen ympäristön ehdoilla. Kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saajat palkittiin keskiviikkona 26.1.2011 Tekesissä.

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) entistä monipuolisempi hyödyntäminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Vihreä ICT edellyttää useiden toimialojen yhteistyötä ja näkökulmia. Yhteistyössä on mahdollista kehittää merkittäviä innovaatioita, joilla on suora tai välillinen vaikutus ympäristön hyväksi. Ympäristön huomioon ottava bisnes kasvaa nopeimmin maailmassa ja kiinnostaa sijoittajia eniten.

Kilpailun tavoitteena oli nostaa aiheen tunnettuutta erityisesti liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Kilpailussa kehitettävällä liiketoiminnalla tuli olla merkittäviä vaikutuksia energian ja materiaalien käytön vähenemiseen ja positiivisia ympäristövaikutuksia. Tarkemmin tavoitteena oli tuoda esille vihreän ICT:n mahdollisuuksia muillakin teollisuuden aloilla, joilla energian ja materiaalien käyttö on merkittävää.

Tekes palkitsi yhden tutkimuslaitoksen ja kolme yritystä sekä myönsi kunniamaininnan yhdelle tutkimuslaitokselle ja yhdelle yritykselle. Palkitsemisraadissa olivat edustettuina Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö, Motiva Oy, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom sekä Tietoviikko.

Tekes kannustaa voittajia kehittämään ideoitaan eteenpäin ja hakemaan sitä varten rahoitusta. Tekes on varautunut rahoittamaan kilpailussa menestyneitä rahoitusperiaatteidensa mukaisesti. Voittajille tarjotaan lisäksi Tekesin asiantuntija-apua hankkeen suunnitteluun. Idean osapuolet voivat käynnistää kehityshankkeen saamallaan rahoituksella yhdessä valitsemiensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen osana kehitettävää ratkaisua voidaan testata myös käytännössä.

Palkitut ja palkitsemisperustelut

Mitron Oy: Autarktinen erittäin pienen tehonkulutuksen näyttötuote (voittaja yrityssarjassa)
Itsenäinen vaativiin ulko-olosuhteisiin tarkoitettu matkustajaopastusjärjestelmiin soveltuva näyttöratkaisu, joka ei tarvitse sähköistä kytkentää paikalliseen infrastruktuuriin. Vähän energiaa kuluttavan ICT-teknologian ansiosta voidaan näyttöjärjestelmän tarvitsema energia tuottaa uusiutuvalla energialla (tuuli/aurinko), jolloin voidaan vähentää fossiilienergian tarvetta. Kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia.

Academica/Helsingin Energia: Maailman ekotehokkain laitesali (voittaja yrityssarjassa)
Konesalien määrä lisääntyy koko ajan ja niiden sähkön tarve muodostaa suuren osan ICT-alan
energiankulutuksesta. Alykäs ja energiatehokas järjestelmä, jonka avulla konesalien lämpö hyödynnetään alueen kaukolämpöverkossa ja koneet jäähdytetään kylmästä merivedestä ja hukkalämmöstä tuotetun kaukojäähdytyksen avulla. Konseptilla on mahdollisuus kansainväliseen liiketoimintaan. Tekee suomalaista lämpötekniikan osaamista tunnetuksi maailmalla. Tekee ICT-alasta ”vihreämpää”.

MHG-Systems Oy: Development of Global Sustainable monitoring system for feedstock supply chain management: Case Study Republic of Ghana (voittaja yrityssarjassa)
Vie kestävän kehityksen ratkaisuja maailmalle järjestelmällä, jossa ICT:n avulla voidaan paremmin hallita uusiutuvan energian käyttöä ja hankintaa. Edesauttaa uusiutuvien energialähteiden, erityisesti bioenergian, hyödyntämistä kehittyvillä alueilla.
 
Aalto-yliopiston ympäristötekniikan tutkimusryhmä: Kierrätyspalvelin: Yhdyskuntajätteiden kierrätys ja monitorointi (voittaja tutkimuslaitosten sarjassa)
Tuottaa asukkaille ja taloyhtiöille seurantatietoa jätteiden määrästä ja laadusta (vrt. asuntokohtainen vedenkulutuksen mittaus). Kierrätyspalvelin ohjaa lajittelua ja vähentää taloyhtiöiden jätehuollon kustannuksia. Palvelussa ICT tukee kansallisen jätehuoltostrategian tärkeintä tavoitetta: jätteen syntymisen ehkäisyä.
 
HIP-TEK: Green Clouds Observatory (kunniamaininta tutkimuslaitosten sarjassa)
Tuottaa tietoa tietojenkäsittelyn kustannuksista, laadusta ja teknisistä ominaisuuksista ja energiatehokkuudesta laskentapalvelujen hankinnan päätöksen tekoon. Edesauttaa energiatehokkaiden ja kustannuksiltaan edullisempien pilvilaskentapalveluiden kehittymistä ja vähentää näiden palvelujen ympäristövaikutuksia.
 
Finnmap Consulting: FMC ECO2MPLETE GREEN BIM -ylläpitomalli (kunniamaininta yrityssarjassa)
Tämän idean avulla pyritään parantamaan rakennuskannan energiatehokkuutta koko sen elinkaaren aikana suunnittelusta lähtien, ja vähennetään merkittävästi rakennuksen käytönaikaista energian kulutusta. Samalla voidaan vähentää rakennusten ympäristökuormitusta.

Lisätietoja

Martti Korkiakoski
johtava teknologia-asiantuntija, Tekes
puh. 010 60 55875
martti.korkiakoski@tekes.fi

tai

Kaj Nordgren
tiedottaja, Tekes
puh. 010 605 5714
kaj.nordgren@tekes.fi

www.tekes.fi/info/vihreaict

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Puolet Tekesin rahoituksesta kanavoidaan teknologiaohjelmien kautta.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.