Tiedote: Kysely: Papit taistelevat leipääntymistä vastaan

Tuoreen kyselyn tulosten perusteella papit kaipaavat lisämotivaatiota päivittäisen esiintymisen tueksi. Lisäksi puutteita tunnistetaan puhetekniikassa ja kehonkielessä. Tulokset ilmenevät viestintäyhtiö Sopranon toteuttamasta pappien esiintymisvalmiuksia kartoittavasta sähköisestä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista lähes kaikki esiintyvät 4-10 kertaa viikossa. Vain puolet kertoi nauttivansa esiintymisestä edes silloin tällöin. Haastavimpana esiintymistilanteena koettiin hautaan siunaaminen. Heti seuraavana on perusjumalanpalvelus. Suurimmat esiintymisen parannustoiveet liittyvät lisämotivaation saamiseen. – Pahin vastustaja näin säännöllisesti ja samasta perusmateriaalista sanomansa ammentavan esiintyjän kohdalla on leipääntyminen. Jos samalla kokee esiintymistaitonsa puutteelliseksi, ei viestiä pysty saamaan kuulijakunnalleen perille, pohdiskelee viestintäyhtiö Sopranon varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen. Vastaajat arvioivat mitkä ovat oman ammattikuntansa hyvän esiintyjän tärkeimpiä ominaisuuksia heidän omassa ammattikunnassaan. Suurin painoarvo annetaan esiintyjän omalle persoonalle. Seuraavaksi tärkeimpänä pidetään esiintymistaidon valmiuksia. Pitkä virkaikä sen sijaan ei automaattisesti tee hyväksi esiintyjäksi. - Parhaat esiintyjät, ammattikunnasta riippumatta, näyttelevät aina itseään. Luottamalla oman minän vahvuuksiin, pystytään keskittymään asiaan ja siihen, että sana menee perille, toteaa Auvinen. Vastaajat toivovat apuja myös puhetekniikan kehittämisessä ja kehonkielessä. Parhaana valmentajana em. puutteissa nähtiin ammattiesiintyjä. Seuraavaksi parhaana valmentajana uskotaan omaan kollegaan eli pappiin. Kysely toteutettiin 13.–16.10.2009 välisenä aikana sähköisesti. Kyselyyn vastasi 35 lähes päivittäin esiintyvää kirkkoherraa. Lisätietoja Soprano Oyj varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen p. 020 744 5002 riitta.auvinen@soprano.fi Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia