Tiedote: Nykyaikaista urheiluseuratoimintaa: VERKKOKAUPPA LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Lehdistötiedote
7.5.2009 klo.12:30

Nykyaikaista urheiluseuratoimintaa
VERKKOKAUPPA LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Kaupan keskittyessä yhä enemmän ostoskeskuksiin ja kansainvälisille suuryrityksille, ovat monet suomalaiset pk-yritykset kovan haasteen edessä. Yhä useampi yrittäjä ottaa tuekseen verkkokaupan avaamat mahdollisuudet. Tuoreimpia tulokkaita on Tuusulan Uimaseura ry.

Keski-Uusimaalainen Tuusulan Uimaseura ry on perustettu vuonna 2003. Se on kasvanut tasaiseen tahtiin muutaman vuoden ajan, etenkin mastersuimareiden osalta. Nyt seura on päättänyt siirtyä sähköiseen aikakauteen ja siirtää TuUS:n kurssien myynnin verkkoon. Myös jäsen- ja valmennusmaksut on siirretty verkkokaupan hoteisiin alkuvuoden aikana. Tunkkainen kellari on mennyttä aikaa, kun TuUS:n verkkokauppa avattiin nettiin 2.1.2009. Tuusulan Uimaseura haluaa pysyä mukana kehityksessä ja siksi verkkokaupan avaaminen koetaan oikeaksi ratkaisuksi.

Tuusulan Uimaseurassa on huomattu, että heidän kilpailijansa tekevät kauppaa verkossa ja he haluavat olla myös mukana nykyaikaisessa toiminnassa. Nykyaikaisuus ja kaupankäynnin nopeuttaminen olivat avainasemassa, kun verkkokaupankäyntiin päädyttiin, kerrotaan TuUs:stä. Lisäksi asiakaspalveluun haetaan parannusta verkkokaupan kautta. Verkkokauppa takaa TuUs:n kurssien myymisen reaaliaikaisesti, aikaa ja paikkaa katsomatta. - Lama pakottaa yritykset hakemaan tuottavampia ja tehokkaampia ratkaisuja. Kautta linjan työt tullaan järjestelmään uusiksi uuden teknologian avulla. Yksi uusista ratkaisuista on verkkokauppa, johon kohdistuu erityisen suuret tuotto-odotukset, toteaa Soprano Oyj:n verkkoratkaisujen asiantuntija Riitta Auvinen.

Puhelinsoitolla verkkokauppiaaksi

Verkkokaupan perustaminen on aina iso päätös. Päätöstä tehtäessä syntyy useita kysymyksiä ja epäilyksen aiheita. Tuusulan Uimaseuralta kerrotaan, että he miettivät päätöstä tehdessään, että sopiiko verkkokauppa heidän toimialaansa. Tätä ei kuitenkaan koettu kompastuskiveksi, koska kilpailevillakin seuroilla on käytössään verkkokauppoja. Tekniikka ja sen toimivuus herätti myös kysymyksiä. Mietittiin etenkin, että löytyykö TuUs:ltä osaamista käyttää verkkokauppaohjelmistoa ja kuinka luotettavasti maksut ohjautuvat seuran tilille.

Uusista hankkeista päätettäessä täytyy pohtia myös kustannuksia. Vaikka Tuusulan Uimaseurassa mietittiin, maksaako ohjelmisto liikaa, he tarttuivat hyvään tarjoukseen sen tullessa kohdalle. Seuralla oli kiinnostus perustaa verkkokauppa, joten lopulta ei vaadittu kuin yksi puhelinsoitto ja ostopäätös oli tehty. Hyvän tarjouksen takia he päätyivät Soprano Composeriin. - Yritys saa kiinteällä kuukausihinnalla toimivasta palvelusta uuden myynti- ja markkinointikanavan. Ainoastaan tavaroiden toimittaminen ja laskutus jäävät kauppiaan hoidettavaksi, kertoo Auvinen Sopranosta.

Verkkokaupasta apua seuratoimintaan

Tänä päivänä usea suomalainen pk-yritys kamppailee olemassaolonsa puolesta suurten kauppaketjujen ja kansainvälisten suuryritysten puristuksessa. Moni niistä miettii keinoja toiminta-alueensa ja asiakaskuntansa laajentamiseksi lähialueensa ulkopuolelle. Pienille yrityksille massiiviset markkinointiponnistelut ovat liian kalliita. Lisäksi niillä ei usein ole tarvittavia tietoja, taitoja eikä resursseja markkinointinsa täysipainoiseen hoitamiseen.

Verkkokauppa antaa pk-yrittäjälle uuden myynti- ja markkinointikanavan liiketoimintansa kasvattamiseen. Verkkokaupan avaamisen aiheuttamat kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi, sillä kiinteät kulut eivät juuri kasva ja tuottojen nousu on todennäköistä. Vuoden 2009 alussa tehdystä Soprano Oyj:n neljännestä valtakunnallisesta verkkokauppatutkimuksesta käy ilmi, että vain 16 % suomalaisista yrityksistä ei aio koskaan perustaa verkkokauppaa. Verkkokaupan avulla tavoitellaan pienempiä henkilöstökuluja (64 %), parempaa kannattavuutta (57 %), suurempaa markkina-aluetta Suomessa (75 %) sekä tehokkuutta markkinointiin (74 %). Enemmistö (85 %) parempaa kannattavuutta tavoittelevista yritysjohtajista pitää sähköistä markkinointia kätevänä.

Lisätietoja:

Tuusulan Uimaseura ry
Marjut Hyvönen Kurjentie 25b B 2, 04320 Tuusula
tuusulan.uimaseura@gmail.com

Soprano Oyj
varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen
p. 020 744 5002
riitta.auvinen@soprano.fi

Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.