Tiedote: Optisen toimialan kannattavuus heikkoa - Silmäasema hakee tehokkuuteen uusia malleja

Optikkoliikkeiden kannattavuus on ollut tasaisessa laskussa viimeisen viiden vuoden. Tuoreimmat luvut julkistettiin tänään Optisen Alan Tiedotuskeskuksen Suomen Optikkoliikkeiden Liiton järjestämässä Optisen alan tilastopäivässä.

Optikkoliikkeiden kannattavuus on yhä edellisvuosien tapaan laskussa. Keskimääräinen optikkoliikkeen käyttökate on tällä hetkellä noin 6,4 %. Ongelman taustalla on pieni yritys- ja myymäläkoko, eivätkä esimerkiksi uusi aukiololainsäädäntö ja liiketilojen vuokrien nousu tule helpottamaan alan tilannetta. Lisäksi esimerkiksi henkilöstökulut ovat yli 31 % liikevaihdosta, kun ne yleisesti erikoiskaupan alalla ovat keskimäärin 13 %:n luokkaa. Suomessa on noin 800 optikkoliikettä ja alan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2009 olevan 296 M€.1) - Henkilöstökustannusrakenne on muuta erikoiskauppaa paljon raskaampi. Lisäksi toimialan käytäntönä on laittaa markkinointiin suhteettoman suuria summia; lehti- ja tv-mainonnasta päätellen ei heti voisi kuvitella olevan kyse alle 300 miljoonan euron toimialasta, Silmäasema Oy:n toimitusjohtaja Timo Munukka sanoo. Tehostaminen vaatii uusia ajatusmalleja Henkilöstökulujen leikkaamiseen tarvittaisiin henkilöstörakenteen muutosta ja asiakaspalveluprosessien kehittämistä. Ala kaipaa lisää ammattitaitoisia myyjiä, silloin optikot pystyisivät keskittymään omaan alaansa: näöntutkimusten tekemiseen. Silmäasemien henkilöstörakenteessa tämä ajattelumalli näkyy jo. Yhtä optikkoa kohden on kolme ketjun kouluttamaa myyjää. Lisäksi tiimiin kuuluvat silmälääkärit, joiden palvelut tarjotaan yhteisissä liiketiloissa, kustannuksia karsien. - Keskeisin alan ongelma on kuitenkin myymälöiden suuri määrä suhteessa asukaslukuun. Pienissä yksiköissä toiminnan tehostaminen on haasteellista ja viimeaikaiset uutiset näyttävät kertovan, että ulkomaisetkaan toimijat eivät Suomessa pysty toimimaan tehokkaasti, Munukka sanoo. - Suuret markkinointibudjetit näkyvät loppujen lopuksi tuotteiden ja palveluiden hinnoissa. Tilanne, jossa ulkomaiset toimijat markkinaosuustaiston kiihkossa pumppaavat markkinointirahaa Suomeen, tulee väistämättä loppumaan, Munukka ennustaa. Silmäaseman kannattavuus kohentunut Silmäasema Oy:n emoyhtiön tulos on olennaisesti kohentunut viime vuoteen verrattuna. Syynä on hyvä myynnin kehitys, erityisesti pääkohderyhmän S-ryhmän asiakasomistajien ostoissa. Ajoissa tehdyt tervehdyttämis- ja tehostamistoimenpiteet, esimerkiksi yhtiörakenteen selkeyttäminen ja hallinnon organisaatiomuutos, näkyvät kiinteiden kulujen nousun taittumisena. Tämän vuoden kannattavuuden odotetaan olevan hieman parempi kuin alalla keskimäärin. - Olen ylpeä siitä, että suomalainen pk-yritys kykenee toimimaan kovassa kilpailussa tehokkaasti ja kannattavasti. Olemme eurooppalaisessa mittakaavassa pieni ketju ja strategianamme on selvitä kiristyvässä kilpailussa erilaistumalla ja pitämällä tuote- ja valikoimapäätöksenteko Suomessa lähellä asiakasta, Munukka kertoo. 1) arvio perustuu vuoden 2009 kasvulukuun

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa