Tiedote: Suomen Pienyrittäjät vaatii arvonlisäveron alennusta

Hallitus esittää arvonlisäveron kiristämistä 25 prosenttiin, mikä vaikeuttaisi oleellisesti yrittäjien toimintaa. Yrittäjiä on Suomessa yli 200 000, joista pien- ja yksinyrittäjiä on noin 140 000. Jo nykyiselläkin verotasolla konkurssi uhkaa näistä suurta osaa. Onko Suomella varaa ajaa heitä veronkorotuksilla konkurssiin? Konkurssit tulevat kalliiksi ja lopulta koko Suomen kansan maksettaviksi. Siksi Suomen Pienyrittäjät vaatii arvonlisäveron laskemista 18 %:iin, millä olisi myös merkittävä positiivinen, työllistävä vaikutus.

Hallituksen laskelmien mukaan arvolisäveron korotus 25 %:iin toisi valtion kassaan lisätuloja noin 1,5 miljardia vuodessa. On kuitenkin huomioitava tästä seuraava yritysten hälyttävä konkurssien lisääntyminen ja kotimarkkinoiden jähmeä tilanne. Hallituksen esittämä lisätulo valtiolle ei todennäköisesti näin toteudu ja maahamme syntyy vain lisää työttömiä entisistä yrittäjistä ja heidän työntekijöistään. Ruoan 12 %:n arvolisäveron ja ravintolaruuan arvonlisäveron lasku toisi hallituksen mukaan yhteensä noin 8 000 uutta työpaikkaa. Kyseiset toimialat edustavat kuitenkin kaikista Suomen toimialoista vain pientä osaa. Sama 1,5 miljardin lisätulo valtion kassaan saataisiin niinikään laskemalla arvonlisävero 18 %:iin. Tämä huomattava yritysten kustannuspaineiden helpottaminen generoisi kotimarkkinoiden kysynnän liikkeelle, ja sillä olisi voimakas työllistävä vaikutus. Arvonlisäveron laskulla työpaikkoja saatettaisiin luoda lisää jopa 80 000 – 100 000. Lisätietoja Suomen Pienyrittäjät ry Harri Jyrkiäinen Puheenjohtaja 040 484 0600 09 417 455 31 e-mail: harri.jyrkiainen@pienyrittajat.fi www.pienyrittajat.fi

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa