Tiedote: TUORE KYSELY: Myyjän sukupuoli saattaa estää kaupat

Suomalaiset ostavat tiettyjä tavaroita ja palveluita mieluummin, jos myyjän sukupuoli vastaa käsityksiä alasta. Hyvä myyjä ei välttämättä loista puhujanlahjoillaan tai ulkonäöllään, vaan edelle menee kuuntelukyky; myyjän tulee osata keskustella asiakkaan kanssa. Tulokset ilmenevät Soprano Oyj:n 4.11.-10.11.2009 sähköisesti tekemästä Myyjien ulkoinen olemus -tutkimuskyselystä, johon vastasi 1919 ylimmän johdon, markkinointi-, myynti- ja viestintäjohdon sekä henkilöstö- ja taloushallinnon työntekijää.

Saippua pelastaa elefanttimiehenkin Kauneus, urheilullisuus tai trendikkyys eivät ole ihannemyyjälle oleellisia ominaisuuksia; alle prosentti nimittäin piti kutakin tärkeänä piirteenä myyntityössä työskentelevälle. Sitä vastoin asiantunteva ja luottamusta herättävä reipas myyjä menestyy. Vaikka kauneutta ei pidetäkään oleellisimpana ominaisuutena, on hyvännäköinen myyjä kuitenkin 53 %:n mielestä miellyttävämpi ja tasan puolet näkee hänen parantavan yrityksensä imagoa, joskin ongelmana on 12 %:n mielestä vaikea samaistuttavuus. Jos perintötekijät eivät ole suosiollisia, pystyy ulkoista olemusta kohentamaan monella tavalla. Usean vastaajan mielestä tärkeitä ominaisuuksia ovat ryhdikkyys (64 %), rentous (75 %) ja eritoten siisteys (83 %). Vaatteilla on merkitystä miltei kaikille vastaajille, mutta puku ei ole ainoa vaihtoehto, sillä 81 %:n mielestä myyjän tulisi pukeutua pikemminkin alalle sopivaan tyyliin. - Ryhdikkyys, rentous ja siisteys ovat helppoja asioita korjata, mutta niillä on suuri merkitys rekrytointivaiheessa. Vaikka substanssi olisi hyvä, ei saa silti pukeutua liian persoonallisesti. Niitit pitää ottaa pois naamasta – paitsi jos sellainen tyyli ei alalle nimenomaan kuulu, kommentoi kyselyn tuloksia suorahakuyhtiö Sales Seekers Oy:n toimitusjohtaja Matti Pouhakka. Nainen ei liikuta tuotantokoneita 93 % vastaa, että myyjän sukupuolella ei ole väliä, mutta tiedusteltaessa preferenssejä tiettyjen tuotteiden ja palveluiden myyjistä tulee ilmi varsin vahvoja käsityksiä sukupuolesta. Miehisinä pidetyillä aloilla tuotteita ja palveluita ostetaan mieluummin mieheltä. Tuotantokoneita ja –kalustoa ostettaessa 33 % kavahtaa naismyyjää ja myös kuljetuskaluston (31 %) ja tuotantomateriaalien (24 %) myyminen on miesten kenttää. Sukupuolimieltymykset toimivat toiseenkin suuntaan. Siivouspalveluita ostaa 35 % mieluummin naisilta, kun myös työterveyspalvelut (28 %) ja konttoritarvikkeet (12 %) nähdään naisten alueena. Myyjän sukupuoli on tärkeä varsinkin miesvastaajille. - Jos myyjä on alalla ns. ’väärää’ sukupuolta, pitää hänen olla osaamiseltaan keskivertoa parempi. Naisella saattaa olla erilainen näkökulma myyntityöhön miesvaltaisilla aloilla ja tulevaisuudessa naisilla onkin valtavasti annettavaa miesvaltaisille aloille – ja toisinpäin. Tämä vaatii rekrytoijalta uskallusta, sanoo Pouhakka. Kohtelias ja innostunut myyjä menestyy Millainen sitten on hyvä myyjä? Vastaajat reagoivat vahvimmin myyjän kuuntelukykyyn ja käytöstapoihin liittyviin kysymyksiin. Keskustelussa mukana pysyminen (94 %), toisen puheen loppuun kuunteleminen (85 %) ja silmiin katsominen (84 %) ovat valttia. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen oli miltei jokaisen vastaajan (98 %) mielestä tärkeää. Pahimmat etikettivirheet myyjä voi tehdä haukottelemalla avoimesti (85 %), käyttämällä kirosanoja (83 %) tai jättämällä kännykkänsä päälle tapaamisen ajaksi (61 %). Ei ole juuri väliä puhuuko myyjä murteella, aksentilla tai hitaasti, mutta asiansa esittäminen innostuneella äänensävyllä parantaa mahdollisuuksia kauppojen syntymiselle peräti 78 %:n mielestä. Myyjien kannattaakin kiinnittää huomiota iloiseen ja energiseen asenteeseen, sillä se vaikuttaa vastaajista 89 %:n ostopäätökseen.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.