Tiedote: TUORE TUTKIMUS: Jopa 44 % pitää viestinnän tärkeimpänä tehtävänä myynnin tukemista

Tiedote 16.6.2009 klo 10:00 TUORE TUTKIMUS: Jopa 44 % pitää viestinnän tärkeimpänä tehtävänä myynnin tukemista Kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että paineet viestinnän tuloksellisuudelle ovat kovat. Suomalaisten yritysten ylimmän johdon sanoma on selkeä: viestinnän merkitys tulosvälineenä on lama-aikana merkittävämpi kuin aiemmin. Jopa 44 % pitää viestinnän tärkeimpänä tehtävänä myynnin tukemista. Viestinnän toimenpiteiden mittaamista edellyttää vastaajista 41 %. Tutkimukseen vastanneista lähes puolet (44 %) on sitä mieltä, että tällä hetkellä viestinnän tärkein tehtävä on myynnin tukena toimiminen. Yhteiskuntavastuullisuus ja imagon vahvistaminen eivät ole nyt ajankohtaisia, vaikka niiden merkitystä ei vähätellä. Lama ja epävarmuus tulevasta näkyvät viestinnän tehtävien tärkeysjärjestyksessä: myynnin tukeminen ja tuloksellisuus ovat nyt ykkössijalla. – Nyt myynnin ja viestinnän yhteistyön on oltava entistä tiiviimpää, muutoin tuhlataan resursseja eikä tahtotilaa saavuteta. Vahvistamalla myynnin ja viestinnän yhteistyötä, viestintä tahkoo tulosta ja kasvattaa myyntiä, sanoo varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen Soprano Oyj:stä. Samanaikaisesti kun odotetaan konkreettisia tuloksia, vain joka viidennen (23 %) mielestä viestinnän vaikutukset ovat mitattavissa. Suomalaisissa yrityksissä mitataan nettisivujen kävijämääriä (88 %), asiakas- (72 %) ja henkilöstötyytyväisyyttä (65 %). Konkreettisia viestinnän tuloksia, kuten asiakaskannattavuutta, leadien määrää tai asiakkuuksien elinkaarta, ei juurikaan mitata. – Toimenpiteiden tulosten mittaamisen puutteellisuus ei ole pelkästään viestinnän ongelma. Sama ongelma riivaa kokonaisuudessaan markkinointia. Haastavassa taloustilanteessa positiivista on se, että nyt on pakko tehdä valintoja eri toimenpiteiden välillä ja tulosten mittaaminen tuleekin tätä kautta pakolliseksi, pohtii Riitta Auvinen. Imago ja yhteiskuntavastuullisuus odottavat parempia aikoja Suomalaisen yritysjohdon mielestä yhteiskuntavastuullisuudesta viestiminen tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeämpi tekijä kuin se on tällä hetkellä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes (31 %) vastaajista on sitä mieltä, että se on jatkossa erittäin tärkeää. Yli puolet (51 %) vastaajista uskoo, että tulevaisuudessa viestinnän rooli uskottavuuden rakentamisessa ja ylläpitämisessä on tärkeä. Vastaajien mielestä yritysten nykytilassa sen merkitys on pienempi (41 %). Tulokset kertovat, että suomalaisissa yrityksissä viestinnällä tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeämpi rooli kohderyhmien tehokkaammassa tavoittamisessa. Vastaajista hieman vajaa puolet (41 %) on tätä mieltä. Tällä hetkellä vain kolmannes (33 %) pitää kohderyhmien tavoittamista yhtenä viestinnän tärkeimmistä tehtävistä. Tulokset ilmenevät Soprano Oyj:n tekemästä Viestinnän tuloksellisuus -tutkimuksesta, joka toteutettiin sähköisesti 20.–31.5.2009. Kyselyyn vastasi 324 ylimmän johdon, markkinointi-, myynti- ja viestintäjohdon työntekijää. Lisätietoja Riitta Auvinen, varatoimitusjohtaja, Soprano Oyj p. 020 744 5002 riitta.auvinen@soprano.fi Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Multimedia

Multimedia