Tiedote: TUORE TUTKIMUS: PAINETTU ASIAKASLEHTI PITÄÄ PINTANSA LAMASSAKIN

Tiedote 9.6.2009 klo 10:00 Suomalaiset yritykset tinkivät mieluummin määrästä kuin laadusta TUORE TUTKIMUS: PAINETTU ASIAKASLEHTI PITÄÄ PINTANSA LAMASSAKIN Enemmistö kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että asiakaslehtien merkitys tulee laman vaikutuksesta kasvamaan (62 %). Tutkimustulosten perusteella lehdistä ei aiota karsia muiden asioiden eduksi (57 %). Vastauksista selviää, että julkaisujen vuosinumeroiden lukumäärät ovat supistusuhan alla (81 %). Myös sivumäärästä saatetaan tehdä vähennyksiä (82 %). Valtaosa vastanneista ei kuitenkaan halua tinkiä perinteisten asiakaslehtien laadusta (71 %). Kyselyyn vastanneista 64 % uskoo, että perinteinen painettu asiakaslehti pitää pintansa viestinnän välineenä. – Rajalliset raharesurssit pakottavat valitsemaan viestinnän ja mainonnan välillä. Tämä näkyy monen mainostoimiston ahdinkona. Asiakaslehti on ehdottomasti yksi markkinointivälineiden voittajista, tilannetta kuvailee varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen Soprano Oyj:stä. – On selvä, etteivät asiakaslehdetkään selviydy täysin ilman muutoksia. Tämän hetken trendi näyttää olevan se, että printtilehden ilmestymistiheyttä kompensoidaan esimerkiksi sähköisellä verkkolehdellä tai uutiskirjeellä. Asiakaslehtien mainontamyönteisyys on muutamassa vuodessa hiukan lisääntynyt verrattuna Soprano Oyj:n aiemman asiakaslehtitutkimuksen tuloksiin (tammikuu 2007). Vastanneiden mukaan asiakaslehtien mainokset viestivät myyntihenkisyydestä (75 %), kustannustietoisuudesta (66 %) ja ammattimaisuudesta (44 %). – Mainonnan tuominen asiakaslehtiin liittyy markkinointibudjettien leikkauksiin. Monet yritykset rahoittavat asiakaslehtiensä tuotantoa osittain ulkopuolisilla mainoksilla, toteaa Auvinen. Tutkimustuloksista käy ilmi, että onnistuneen asiakaslehden resepti on selkeä: toimittajien ammattitaito, ajankohtaisuus, onnistunut ulkoasu ja helppolukuisuus ovat tärkeimmät tekijät. Tulokset käyvät ilmi Soprano Oyj:n tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 519 ylimmän johdon ja viestinnän työntekijää. Tutkimus toteutettiin sähköisesti 1. – 15. huhtikuuta 2009. Asiakaslehti vahvistaa yrityksen imagoa Yritysten asiakaslehtien merkitys asiakkaiden sitouttamisessa on talouskriisin myötä kasvanut. Suomalaiset viestinnän ammattilaiset uskovat, että asiakaslehdillä on lisäksi merkittävä tehtävä nykyisten asiakkuuksien vahvistamisessa. Asiakaslehdet ovat yhä useammin keskeisessä roolissa viestintästrategian jalkauttamisessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan asiakaslehtien rooli imagon vahvistajana on tärkeä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 % tekee asiakaslehteä. Vain vajaa kolmannes (30 %) on sitä mieltä, että asiakaslehtiin pistetään liikaa rahaa. Auvinen Soprano Oyj:stä neuvoo yritysten päättäjiä ajattelemaan kauaskatseisesti: – Laman aikana tehdyt päätökset ja toimenpiteet jäävät sidosryhmien mieleen, ja rakentavat yrityksen mainetta myös lamakauden jälkeen. Kyselyyn vastanneiden mukaan kiinnostavimpia aiheita asiakaslehdissä ovat asiakascaset, alan uutiset, tuoteuutiset ja -vertailut. Vanhat tutut aihealueet pitävät siis edelleen pintansa. Viihteellisyyden merkitys on hieman kasvanut verrattuna aiempaan tutkimukseen (tammikuu 2007) mutta se ei edelleenkään ole kovin merkittävä tekijä asiakaslehden onnistumisen kannalta. Lisätietoja Riitta Auvinen, varatoimitusjohtaja, Soprano Oyj p. 020 744 5002 riitta.auvinen@soprano.fi Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Multimedia

Multimedia