Tiedote: TUORE TUTKIMUS: VÄHITTÄISKAUPPA ON VALLANNUT VERKON, MUUT TULEVAT JÄLKIJUNASSA

Lehdistötiedote
24.3.2009 klo 10:00

Jopa 44 prosentilla vähittäiskauppiaista on jo verkkokauppa
TUORE TUTKIMUS: VÄHITTÄISKAUPPA ON VALLANNUT VERKON, MUUT TULEVAT JÄLKIJUNASSA

Suomessa vähittäiskauppiaat ovat sähköisen kaupankäynnin edelläkävijöitä; jopa 44 % vähittäiskauppiaista käy kauppaa verkossa. Vastaava luku kaikkien suomalaisten yritysten osalta on vain 17 %. Vähittäiskaupan ylin johto on oivaltanut, että verkkokaupan avulla on mahdollista vähentää henkilöstökustannuksia (72 % vastanneista vähittäiskauppiaista) ja reilu puolet kauppiaista (54 %) uskoo, että verkkokauppa lisää yrityksen kannattavuutta.

Tulokset ilmenevät Soprano Oyj:n toteuttamasta neljännestä Valtakunnallisesta verkkokauppatutkimuksesta, johon vastasi 717 Suomen yritysmaailman ylintä johtajaa. Kysely toteutettiin sähköisesti 28.1. – 4.2.2009.

Vähittäiskaupalle verkkokauppa on itsestään selvyys

Lähes kaikki tutkimukseen vastanneet vähittäiskauppiaat (90 %) ovat sitä mieltä, että sähköinen kaupankäynti on kiinteä osa yrityksen tämän päivän liiketoimintaa. Reilu neljännes (28 %) aikoo perustaa verkkokaupan vuoden 2009 aikana. Verkkokaupan avulla vähittäiskauppiaat tietävät saavuttavansa laajemman asiakaskunnan. Suurempaa markkina-aluetta tähyilee jopa 85 % vastanneista vähittäiskaupan osaajista. – B to b -yritykset ymmärsivät ensimmäisten joukossa, että verkkokauppa tarjoaa uuden, paljon laajemman pelikentän. Nyt myös vähittäiskauppiaat ovat havainneet nämä mahdollisuudet. Tällä hetkellä volyymi on nimenomaan kuluttajakaupassa, kertoo Soprano Oyj:n verkkoratkaisujen asiantuntija Riitta Auvinen. – Vähittäiskaupan alalla on kuitenkin paljon tehtävää, sillä enemmistö (66 %) ei ole vielä ymmärtänyt verkkokaupan mahdollisuuksia.

Kysyntä on olemassa, kotimainen tarjonta puuttuu

Internetinkäyttäjistä 88 % etsii verkosta palveluita ja tavaraa (Tilastokeskus 8/2008). Yrityksistä kokonaisuudessaan 83 %:lla ei ole sähköistä kauppapaikkaa. Suomalainen verkkokauppa on yhä edelleen jälkijunassa muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta suunta on oikea. – Paine kuluttajan kohtaamiseen verkossa on kova. Nyt on erittäin otollinen hetki vastata tämän päivän kuluttajan tarpeisiin ja toiveisiin, toteaa Soprano Oyj:n verkkoratkaisujen asiantuntija Riitta Auvinen. – Arviolta neljännes suomalaisista euroista valuu ulkomaille. Lamassa suomalaisilla kuluttajilla olisi varmasti intoa ostaa kotimaisesta verkkokaupasta ulkomaisen toimijan sijaan.

Tietämystä ja osaamista ei puutu

Tutkimustuloksista käy ilmi, että 46 % vastanneista vähittäiskauppiaista uskoo, että heillä on tarvittava osaaminen verkkokaupan toteuttamiseen. Verkkokaupan ylläpitoa ei myöskään koeta vaikeaksi: jopa 41 % luottaa omiin taitoihinsa. Kokonaistuloksia tarkasteltaessa ero kaikkiin vastaajiin on 11 prosenttiyksikköä. Kolmannes vastanneista vähittäiskauppiaista kuitenkin kokee verkkokaupan perustamisen työlääksi.

Ohjelmistotalot eivät osaa myydä verkkokauppoja

– Verkkokaupan aloituskynnys on saatava matalaksi. Yritykset haluavat keskittyä verkkokaupan sisältöön, ei IT-hankkeeseen, korostaa Auvinen Soprano Oyj:stä. Tutkimustuloksista käy ilmi, että joka neljäs vähittäiskauppiaista ei tunne ketään palveluntuottajaa. – Valitettavan totta on, että ohjelmistotalot eivät osaa perustella verkkokauppaa kasvulla ja kannattavuudella vaan keskitytään teknologian myymiseen, harmittelee Auvinen tilannetta.


Lisätietoja:
Soprano Oyj,
varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen,
gsm 041 533 4010
riitta.auvinen@soprano.fi

Soprano Oyj on OMX Helsingin Pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiö tarjoaa helppokäyttöisiä verkkoratkaisuja sekä täyden palvelun viestintäpalveluja. Yhtiön ohjelmistoilla on toteutettu yli 500 verkkokauppaa suomalaisille pk-yrityksille sekä laajoja verkkoliiketoimintaratkaisuja suomalaisille ja kansainvälisille suuryrityksille.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia