TIEDOTE: Väkivaltaisen ohjelmiston vaikutuksia nuorisoon pelätään

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 9.2.2010 klo 13 Tuore kyselytutkimus: VÄKIVALTAISEN OHJELMISTON VAIKUTUKSIA NUORISOON PELÄTÄÄN Tuoreen kyselytutkimuksen ydintulosten mukaan suomalaiset kokevat television ohjelma- ja uutistarjonnan aikaisempaa väkivaltaisemmaksi (73 %). Yhdeksän vastaajaa kymmenestä (90 %) pelkää väkivaltaisen viihteen vaikuttavan lasten ja nuorten käyttäytymiseen. Yllättävänä voidaan pitää tulosta, että miehet ja naiset sekä eri ikäiset suhtautuvat mediassa esiintyvään väkivaltaan hyvin eri tavoilla. Viestintäyhtiö Soprano Oyj:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1440 henkilöä 27.1-2.2.2010 välisenä aikana sähköisesti. Tulokset paljastivat merkittävät erot naisten ja miesten mielipiteissä Naisista 82 prosenttia piti television mediatarjontaa aikaisempaa raaempana. Miehistä näin arvioi 70 prosenttia, joka sekin on huomattavan suuri enemmistö. Naiset myös pelkäävät selvästi miehiä enemmän väkivaltaviihteen vaikutuksia tulevaan sukupolveen. Naisista peräti 94 prosenttia ja miehistä 88 prosenttia arvioi väkivaltaisen viihteen vaikuttavan lapsiin ja nuoriin. – Taistelu katsojien pitämiseksi kanavalla on koventunut. Koko ajan pitää olla hurjempaa ja hurjempaa tarjontaa, arvioi mediapsykologiaan erikoistunut psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta. Mediaväkivallan vaikutukset voivat ilmetä joillain katsojilla ahdistuksena, joillain aggression lisääntymisenä, Mustonen jatkaa. – Viime aikoina uutisoiduilla kotimaisilla väkivallanteoilla saattaa olla vaikutuksensa mielipiteiden jyrkkyyteen. Itse näen tulokset niin, että suuri osa suomalaisista todella kokee mediaympäristön raaistuneen ja pelkää sen vähitellen vaikuttavan lastensa turvallisuuteen. Naisten ja miesten mielipiteiden erot ovat myös huomattavia - emot puolustavat poikasiaan, kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen. Yllättävän suuret erot eri sukupolvien välillä Yllättävänä voidaan pitää iän suurta merkitystä suhtautumisessa mediassa ilmenevään väkivaltaan. Suuret ikäluokat, yli 50-vuotiaat kokevat selvästi television tarjonnan muuttuneen väkivaltaisemmaksi (76 %) ja pelkäävät sen vaikuttavan lasten ja nuorten käyttäytymiseen (95 %). Videoiden ja tietokonepelien parissa kasvaneet alle kolmikymppiset ovat eri mieltä - median väkivalta ei ole lisääntynyt (’kyllä’ 44 %, ’ei’ 46 % ja 10 % ei osaa sanoa). Heidänkin kantansa kuitenkin on, että väkivaltaviihde vaikuttaa lapsiin (58 %). – Mediakasvatuksen suurimpia haasteita on kriittisen ajattelun ja eettisen tietoisuuden herättäminen lapsille ja nuorille. Median tulisi tarjota vaihtoehtoja väkivaltaiselle viihteelle, mediapsykologi Anu Mustonen toteaa. Seksi ja väkivalta jakoi mielipiteet Viimeisenä esitetty seksiä ja väkivaltaa koskeva väite toi esiin suurimmat mielipide-erot. Kysymys kuului: ’Väitetään, että väkivalta ja seksi keräävät eniten katsojia ja siten myyvät parhaiten. Oletteko samaa mieltä?’ Naisista samaa mieltä oli vain kolme kymmenestä (29 %). Miehillä puolestaan ’kyllä ja ei’ -vastaukset menivät lähes tasan. Alle kolmekymppisistä peräti kuusi kymmenestä (58%) oli sitä mieltä, että seksi ja väkivalta myy parhaiten. Kyselytutkimukseen vastasi 1440 henkilöä 27.1-2.2.2010 välisenä aikana sähköisesti. Naisia vastaajista oli 429 ja miehiä 1011. Vastaajat ovat Suomessa toimivien yritysten johtoa sekä viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä vastaavia henkilöitä. Taustamuuttujina kysyttiin mm. sukupuoli, ikä, asema ja maantieteellinen sijainti. Haastattelupyynnöt: Soprano Oyj, tutkimuksen tiedottaja Heidi Tetteh, 041 533 4008 heidi.tetteh@soprano.fi Lisätietoja: Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.