Tiedote: Verkkokauppa lisää pk-yritysten kilpailukykyä

Verkkokauppa lisää pk-yritysten kilpailukykyä

Kaupan keskittyessä yhä enemmän ostoskeskuksiin ja kansainvälisille suuryrityksille, ovat monet suomalaiset pk-yritykset kovan haasteen edessä. Yhä useampi yrittäjä ottaa tuekseen verkkokaupan avaamat mahdollisuudet. Yksi uusimmista tulokkaista on graafisen alan maahantuonti- ja tukkuliike Plastora Oy.

Tänä päivänä usea suomalainen pk-yritys kamppailee olemassaolonsa puolesta suurten kauppaketjujen ja kansainvälisten suuryritysten puristuksessa. Moni niistä miettii keinoja toiminta-alueensa ja asiakaskuntansa laajentamiseksi lähialueensa ulkopuolelle. Pienille yrityksille massiiviset markkinointiponnistelut ovat liian kalliita. Lisäksi niillä ei usein ole tarvittavia tietoja, taitoja eikä resursseja markkinointinsa täysipainoiseen hoitamiseen.

Verkkokauppa antaa pk-yrittäjälle uuden myynti- ja markkinointikanavan liiketoimintansa kasvattamiseen. Verkkokaupan avaamisen aiheuttamat kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi, sillä kiinteät kulut eivät juuri kasva ja tuottojen nousu on todennäköistä. Vuonna 2007 tehdyn kansallisen yrittäjätutkimuksen (Soprano eSearch 11/2007) mukaan jo noin joka neljäs suomalainen pk-yrittäjä (23 %) aloittaa tänä vuonna verkkoliiketoiminnan tuotteidensa myynnin edistämiseksi. Samalla verkkokaupankäynnin arvioidaan nousevan jo yli 4 mrd euroon. Suurin osa noista euroista valuu vielä ulkomaille, sillä suomalaista tarjontaa ei ole kasvavaa kysyntää vastaavasti.


Verkkokauppa nopeuttaa kaupankäyntiä

Yli 40 vuotta sitten perustettu Plastora Oy avaa verkkokauppansa 1.10.2008. Verkkokaupan perustamiseen Plastoralla on useita syitä. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja nopeuttaa kaupankäyntiä. Verkkokaupan avaamisen myötä sidonta- ja jälkikäsittelytarvikkeet ovat nopeammin asiakkaiden saatavilla. Tätä kautta myös asiakaspalvelu paranee. Plastora-verkkokaupan avaamisen taustalla on myös halu tehostaa markkinointia ja kasvattaa myyntiä, kerrotaan Plastorasta. Verkkokauppaa hyödynnetään myös tiedotuskanavana: uutuuksista tiedotetaan verkkokaupan sivuilla.

Soprano Composer -asiakkaaksi Plastora päätyi, koska verkkokauppaohjelmisto koetaan helpoksi käyttää. Myös hinta oli yksi valintakriteereistä. – Yritys saa kiinteällä kuukausihinnalla toimivasta palvelusta uuden myynti- ja markkinointikanavan. Ainoastaan tavaroiden toimittaminen ja laskutus jäävät kauppiaan hoidettavaksi, kertoo Riitta Auvinen Sopranosta. Plastora arvostaa myös mahdollisuutta kansainväliseen verkkokauppatoimintaan ja verkkokauppaohjelmiston useat kielivaihtoehdot koetaan hyödyllisiksi.

Verkkokaupan avaaminen on aina iso päätös. Graafisella alalla toimivaa Plastoraa mietityttää, onko verkkokauppa sopiva heidän toimialaansa. Saatavat hyödyt koetaan kuitenkin suuremmiksi kuin syntyneet epäilyksen aiheet. Myös oman ajan riittävyyttä verkkokaupan ylläpitämiselle joudutaan pohtimaan, mutta Plastoralla todetaan, että helppokäyttöinen verkkokauppaohjelmisto ei syö aikaa liikaa. Auvinen Sopranosta toteaakin, että ”Tee kauppaa missä tahansa, mihin vuorokauden aikaan tahansa”.

Lisätietoja
Plastora Oy, puh. 010 387 3880, sales@plastora.fi

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.