Tutkimus: Onnistumiset työssä ovat pohjoissuomalaiselle tärkeitä

Yli kolme neljästä Pohjois-Suomen alueella asuvasta on sitä mieltä, että hyvään työpäivään kuuluvat erityisesti onnistumisen kokemukset. Valtakunnallisesti vastaava osuus on pienempi, 64 prosenttia. Myös kivoilla työkavereilla on suuri merkitys työssä viihtymiselle.

– Työkaverit ovat olennainen osa onnistunutta työpäivää noin 60 prosentille suomalaisista. Erityisesti nuoret arvostavat toimivan työyhteisön korkealle. Alle 34-vuotiaille kivat työkaverit ovat tärkeämpiä kuin onnistumisen ilo, kertoo suomalaisten työssä viihtymistä kartoittavan tutkimuksen teettäneen ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Työpaikan yhteishenkeä kehuu hyväksi 77 prosenttia suomalaisista, ja 61 prosenttia suosittelisi omaa työpaikkaansa työnantajana. ISS Palveluiden henkilöstön keskuudessa luvut ovat hiukan yleistä tasoa parempia (72 ja 62 prosenttia), vaikka valtaosa henkilöstöstä on ammateissa, joita ei perinteisesti ole pidetty kovin houkuttelevina.

– Tulokset kertovat, että panostuksemme työssä viihtymiseen ovat onnistuneet. Olemme muun muassa pyrkineet tarjoamaan mahdollisuuksia perheen ja työn tai opiskelun yhdistämiseen sekä työkiertoon, Huuskonen sanoo.

Valtakunnalliset tiedot selviävät Suomen suurimpiin palvelualan yrityksiin kuuluvan ISS Palveluiden TNS Gallupilla teettämästä Hyvä työpäivä -tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi noin tuhat työssäkäyvää suomalaista. Aineisto kerättiin marraskuussa 2008. ISS Palveluiden henkilöstöä koskevat tiedot perustuvat yrityksen vuoden 2008 lopulla teettämästä henkilöstötutkimukseen.

Työllä on suuri sosiaalinen merkitys
Valtaosa suomalaisista tulee töihin hyvillä mielin: 71 prosenttia vastaajista on täysin tai ainakin jossain määrin samaa mieltä siitä, että töihin on mukava tulla. Pohjois-Suomessa osuus on peräti 81 prosenttia.

Työssä viihtyminen näkyy myös siinä, että jopa kolmella neljästä suomalaisesta on tuttavapiirissään ihmisiä, joihin hän on tutustunut alun perin työpaikalla. Lisäksi 85 prosenttia tapaa nykyisiä työkavereitaan myös vapaa-ajalla.

- Hyvä työpäivä rakentuu paitsi itse konkreettisesta tekemisestä, myös sosiaalisesta ulottuvuudesta, Huuskonen sanoo.

- Esimerkiksi meillä sosiaalisuus on olennainen osa työtä. Toimintamme perustuu tiimityöskentelyyn ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Palkitsemme myös sekä tiimejä että yksittäisiä työntekijöitä läpi organisaation hyvistä saavutuksista ja positiivisesta kehityksestä muidenkin kuin taloudellisten mittarien perusteella.

Joka neljäs nauraa töissä vähintään kerran tunnissa
Vaikka talouden taantumasta on puhuttu jo useita kuukausia, suomalaisilla työpaikoilla ei mökötetä. Puolet ilmoittaa nauravansa töissä kahdesta viiteen kertaa päivässä, ja peräti joka neljäs nauraa vähintään kerran tunnissa.

– Ilo onkin yleisin tunne, joka työpaikalla jaetaan. Kolme neljästä vastaajasta sanoo jakavansa töissä ilon tunteita. Myös onnistumisen tunne ja tyytyväisyys kuuluvat työpaikan tunteisiin. Eikä negatiivisiakaan tunteita piiloteta: yli 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että heidän työpaikallaan jaetaan myös surun, suuttumuksen ja epäonnistumisen tunteet. Viimeisimmän henkilöstötutkimuk-sen mukaan ISS:läiset arvioivat hyvän työilmapiirin selkeästi tärkeimmäksi työn ominaisuudeksi. Tähän liittyy oleellisesti se, että työpaikalla saa olla oma itsensä, ja tunteiden osoittaminen on sallittua, kertoo Huuskonen.

ISS työllistää Pohjois-Suomen alueella reilut 400 kiinteistöpalvelualan ammattilaista, jotka toimivat siivouksen, kiinteistönhuollon, teknisten palveluiden, ruokailupalveluiden, turvallisuuspalveluiden ja elintarvikehygieniapalveluiden tehtävissä. Lisäksi ISS tarjoaa seudulla joka kesä kesätöitä kymmenille nuorille. ISS:läiset työskentelevät erilaisissa tehtävissä yritys- ja julkisen sektorin kohteissa. Asiakkuudet koostuvat sekä monipalvelukohteista että yksittäisten palveluratkaisujen hyödyntäjistä ja edustavat hyvin erityyppisiä kiinteistöjä asuinkiinteistöistä raskaaseen teollisuuteen.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa

Liitteet & linkit