Tutkimus: Varsinais-Suomessa työkavereiden kanssa jaetaan vapaa-aikakin

Varsinaissuomalaiset viihtyvät työkavereidensa kanssa vapaa-ajalla paremmin kuin suomalaiset yleensä. Joka kolmannella varsinaissuomalaisella on vähintään viisi ystävää, joihin hän on tutustunut työpaikalla. Valtakunnallisesti vastaava osuus on alle neljännes.

85 prosenttia suomalaisista tapaa nykyisiä työkavereitaan myös vapaa-ajalla. Luvut kertovat, että suomalaisten työpäivä tarjoaa meille paitsi itse konkreettisesta tekemisestä, myös sosiaalista ulottuvuutta.

Hyvän työpäivän tekevät suomalaisten mielestä onnistumisen kokemusten (64 %) lisäksi erityisesti kivat työkaverit (58 %). Alle 34-vuotiaille kivat työkaverit ovat jopa tärkein työssä viihtymiseen vaikuttava tekijä. Useimmat ovat myös tyytyväisiä työpaikkaansa: 68 prosenttia sanoo, että työpaikalla on hyvä yhteishenki, ja 61 prosenttia suosittelisi työpaikkaansa työnantajana.

- ISS Palveluiden henkilöstön keskuudessa luvut ovat hiukan yleistä tasoa parempia (72 ja 62 prosenttia), vaikka valtaosa henkilöstöstä on ammateissa, joita ei perinteisesti ole pidetty kovin houkuttelevina. Sosiaalisuus on kuitenkin meillä erittäin olennainen osa työtä. Toimintamme perustuu tiimityöskentelyyn ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Se näkyy työssä viihtymisessä, toteaa tutkimuksen teettäneen ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Valtakunnalliset tiedot selviävät Suomen suurimpiin palvelualan yrityksiin kuuluvan ISS Palveluiden TNS Gallupilla teettämästä Hyvä työpäivä -tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi noin tuhat työssäkäyvää suomalaista. Aineisto kerättiin marraskuussa 2008. ISS Palveluiden henkilöstöä koskevat tiedot perustuvat yrityksen vuoden 2008 lopulla teettämästä henkilöstötutkimukseen.

Joka neljäs nauraa töissä vähintään kerran tunnissa

Vaikka talouden taantumasta on puhuttu jo useita kuukausia, suomalaisilla työpaikoilla ei mökötetä. Puolet ilmoittaa nauravansa töissä kahdesta viiteen kertaa päivässä, ja peräti joka neljäs nauraa vähintään kerran tunnissa.

– Ilo onkin yleisin tunne, joka työpaikalla jaetaan. Kolme neljästä vastaajasta sanoo jakavansa töissä ilon tunteita. Myös onnistumisen tunne ja tyytyväisyys kuuluvat työpaikan tunteisiin. Eikä negatiivisiakaan tunteita piiloteta: yli 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että heidän työpaikallaan jaetaan myös surun, suuttumuksen ja epäonnistumisen tunteet. Viimeisimmän henkilöstötutkimuk-sen mukaan ISS:läiset arvioivat hyvän työilmapiirin selkeästi tärkeimmäksi työn ominaisuudeksi. Tähän liittyy oleellisesti se, että työpaikalla saa olla oma itsensä, ja tunteiden osoittaminen on sallittua, kertoo Huuskonen.

ISS työllistää Varsinais-Suomen alueella noin 1000 kiinteistöpalvelualan ammattilaista, joista noin 750 toimii puhtaanapidon ja kiinteistöhoidon tehtävissä sekä 100 turvallisuuspalvelutehtävissä. Lisäksi ISS tarjoaa joka kesä kesätöitä kymmenille alueen nuorille siivouksen, kiinteistönhoidon ja ruokailupalvelutehtävien parissa. Tällä hetkellä tarjolla on sekä kokopäiväisiä että osa-aikaisia tehtäviä. ISS:läiset työskentelevät erilaisissa tehtävissä yritys- ja julkisen sektorin kohteissa. Asiakkuudet koostuvat sekä monipalvelukohteista että yksittäisten palveluratkaisujen hyödyntäjistä.

ISS esittäytyy työnantajana Raisiossa kauppakeskus Myllyssä ystävänpäivänä 14.2. klo 9.00–18.00. Paikan päällä on tavattavissa yrityksen eri alojen ammattilaisia, joita on myös mahdollisuus haastatella. Tervetuloa!

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa

Liitteet & linkit