Verkkokaupan hyödyntämisessä kulttuurieroja: Etelä-Karjalassa verkkokaupalla kansainvälistytään

Ylin suomalainen yritysjohto on herännyt verkkokaupan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan Suomen ylin yritysjohto tavoittelee verkkokaupan avulla lähivuosina tehokkuutta markkinointiin (86 %), suurempaa markkina-aluetta (82 %), pienempiä henkilöstökuluja (76 %) ja entistä parempaa kannattavuutta (75 %). Neljä viidestä verkkokaupan jo aloittaneesta yritysjohtajasta nimesi perustamisen syyksi paremman kannattavuuden ja pienemmät henkilöstökulut.

Etelä-Karjalassa yritysten usko verkkokaupan vetoapuun erityisesti kansainvälistymishankkeissa on koko maata selvästi vankempi.


Etelä-Karjalassa yritykset näkevät pidemmälle kuin muualla Suomessa. Etelä-Karjalan yrityksistä ainoastaan 11 % ei tulevaisuudessa aio tehdä kauppaa verkon kautta. Kun koko Suomen ylimmästä yritysjohdosta 45 % näkee verkkokaupan mahdollisuutena myös rajat ylittävään kauppaan, on Etelä-Karjalan yritysten vastaava luku noin 60 %.Tutkimuksen toteuttaneen Soprano Oyj:n verkkokauppa-asiantuntijan Riitta Auvisen mukaan tulokselle on varsin luonnollinen selitys. Kansainvälinen kauppa ei ole Etelä-Karjalassa mikään uusi asia. Siksi siellä nähdään helpommin myös uudet, verkkokaupan mukanaan tuomat mahdollisuudet ja ollaan rohkeampia miettimään myös uusia toimintamalleja.- Kansainvälisyyteen ja kykyyn nähdä sen tuomat mahdollisuudet on luonnollisesti syynä se, että Etelä-Karjalassa ollaan tottuneempia asioimaan ulkomaalaisten kanssa, varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen sanoo. – Karjalaiset ovat tottuneet tekemään kivijalkakauppaa rajojenkin yli, monella kielellä eri kansallisuuksien kanssa. He näkevät myös aivan konkreettisesti, kuinka paljon ulkomaalaiset tuovat rahaa kassaan. Siksi heidän on helpompi myös oivaltaa, kuinka kivijalkakauppa verkkoon siirrettynä moninkertaistaa tuottonsa, Auvinen sanoo.Tulokset ilmenevät viestintäyhtiö Soprano Oyj:n 12.-23.5.2008 sähköisesti toteuttamasta Valtakunnallisesta verkkokauppatutkimuksesta, johon vastasi 1040 suomalaista toimitusjohtajaa, markkinointi- ja myyntijohtajaa ja talousjohtajaa. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen suhteellisesti innokkaimpia verkkokaupan perustajia ovat nyt keskisuurten yritysten ylimmät johtajat. Lukumääräisesti eniten verkkokauppoja perustetaan lähivuosina alle 10 hengen mikroyrityksissä, johtuen niiden suuresta määrästä.

Tutkimus toteutettiin nyt kolmannen kerran, edelliset tehtiin maaliskuussa 2007 ja marraskuussa 2007. Aikaisemmin tutkimus on toteutettu pk-yritysten johdolle, tällä kertaa mukana olivat myös yli 250 työntekijän yritykset.Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia