Yksityisen sote-alan työnantajat hämmästelevät palkansaajien linjauksia

Kuntatyönantajat ja kuntapuolen palkansaajajärjestöt esittivät tiedotteessaan 15.4, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi jatkossa tuottaa pääosin julkissektorin toimintana, jota yksityissektori täydentää. Tiedotteessa viitataan kuntasektorin vakaisiin työehtosopimuksiin ja eläkejärjestelmään.

Yksityisen sektorin työnantajajärjestöt kummastelevat näkemystä. Tällä hetkellä ainakin kolmasosa kaikista sosiaalipalveluista ja yli viidennes kaikista terveyspalveluista on yksityissektorin, eli yritysten ja järjestöjen tuottamia. Kyse ei ole vain täydentävästä toiminnasta vaan välttämättömästä osasta koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeinen tavoite on löytää parhaat tavat tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Siihen tarvitaan jatkossakin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Myös yksityisen sektorin näkemyksen mukaan toiminnan on oltava asiakaslähtöistä, hyvin johdettua, kilpailukykyistä ja tuloksellista. Jotta tähän päämäärään päästään, on hyödynnettävä kaikkia tuotantotapoja. Molemmilla sektoreilla työskentelee lukuisa määrä palkansaajia, joiden panos on tärkeä.

Yksityisillä sosiaali- ja terveyspalvelualoilla on toimivat ja vakaat työehtosopimusjärjestelmät. Toimialojen työllisyystilanne ja eläkejärjestelmä ovat vakaita. Yksityisen sektorin työehtosopimukset on sovittu samojen työntekijäjärjestöjen kanssa, jotka toimivat myös kuntapuolella.


Lisätietoja
Tuomas Mänttäri, toimitusjohtaja, Sosiaalialan työnantajat
040 571 2330

Merja Hirvonen, toimitusjohtaja, Terveyspalvelualan Liitto
040 588 0841

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.