SOS Hinaus – entistä vahvempi hinausverkosto Suomen markkinoilla

Yrityskaupan myötä SOS International on noussut entistäkin suuremmaksi toimijaksi Suomen hinaus- ja tiepalvelumarkkinoilla. Pohjoismaiden suurimman hätäpalveluyrityksen ja valtakunnallisen hinaus- ja tiepalveluverkoston Assistance Finland Oy:n yhdistyessä lanseerataan SOS Hinaus, joka tarjoaa entistä kattavampaa palvelua kaikille autoilijoille.

SOS Internationalin omistavat 23 pohjoismaista vakuutusyhtiötä ja se on perinteisesti keskittynyt tarjoamaan palveluja vain yrityksille toimien näiden yhteistyökumppanina. Assistance Finland Oy:n liiketoiminnan pääpaino on ollut vakuutusyhtiölle suunnatuissa ratkaisuissa, mutta rinnalla on markkinoitu myös kuluttajille valtakunnallista hinauspalvelunumeroa. Yritysten yhdistyminen tuo mukanaan monia etuja, joista hyötyvät niin asiakkaat kuin verkostoon kuuluvat yrittäjätkin.

Asiakkaiden toiveet muutoksen takana

Suomessa toteutetuissa asiakastutkimuksissa on havaittu selkeä toive siitä, että yksi palveluntarjoaja voisi tarjota kattavia kokonaisratkaisuja. Tämä on ollut tärkein syy sille, miksi SOS International on vahvistanut rooliaan hinausalalla. Samaa kehitystä tapahtuu myös muissakin pohjoismaissa.

”Yhdistyminen on vastaus asiakkaidemme vaatimuksiin ja markkinoilla nähtävissä olevaan kehitykseen”, SOS International Oy:n toimitusjohtaja Anders Söderberg toteaa.” Olemme edelleen luotettava ja neutraali white label -ratkaisuja tarjoava kumppani asiakkaillemme. Emme omista hinauskalustoja, emmekä myy kuluttajille jäsenyyksiä tai vastaavia vakuutusta muistuttavia tuotteita”, hän jatkaa ja korostaa, että SOS Internationalin asiakkaat voivat valita hinauspalveluiden toimittajan jatkossakin vapaasti.

Uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia

SOS Internationalilla on yli 50 vuoden kokemus ihmisten auttamisesta erilaisissa tilanteissa, Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Tätä vankkaa kokemusta hyödynnetään myös Suomen hinausalalla. Yrityskauppa ja SOS Hinauksen lanseeraus tuovat myös paljon uutta mukanaan, sillä jatkossa hinauspalvelua markkinoidaan myös suoraan yksittäisille autoilijoille. ”Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta kun SOS International panostaa suoraan kuluttajille suunnattuihin palveluihin ja olemme hyvin innokkaita kehittämään markkinoita aivan uudella tavalla ja uusilla ajatusmalleilla.”, Söderberg kertoo. Tehostettu markkinointi aloitetaan heinäkuussa ja tavoitteena on tehdä SOS Hinaus tunnetuksi kaikille Suomen teillä liikkuville muun muassa radiomainonnalla.

Yrityskaupan myötä työprosessia on tehostettu ja näin saatu resursseja vapautettua tulevaisuuden kehitystyöhön. Keskeisellä sijalla ovat integroidut IT-järjestelmät, joiden avulla SOS Internationalin asiakkaat pääsevät lähemmäksi omia loppuasiakkaitaan. Tämän lisäksi luodaan uusia teknisiä ratkaisuja, jotka tehostavat verkoston ja asiakkaan kustannustehokkuutta luoden pohjan modernille ja reaaliaikaiselle asiakaspalvelulle.

Verkoston hinausyrittäjät osallisiksi suurempia markkinoita

SOS Hinaus -verkostoon kuuluu yli 40 yritystä ympäri Suomea. Yrityskaupan myötä verkosto tarjoaa paikallisille yrityksille reitin hinaus- ja tiepalvelun kasvaville kansainvälisille markkinoille. Pääkaupunkiseudulla toimivan Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja Sten-Eric Sjöberg on tyytyväinen muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. ”Uskon, että uudet palvelukokonaisuudet sekä paremmat resurssit toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin tuovat uudelle yhtiölle lisää asiakkaita, ja tätä kautta myös kaikki verkoston yrittäjät hyötyvät”, Sjöberg kertoo.

Myös asiakas- ja verkostovastaava Markku Reinikainen kertoo verkoston yritysten suhtautuvan positiivisesti heille esiteltyihin uusiin ratkaisuihin. ”Sekä pienet että suuret hinausyritykset ovat ottaneet muutoksen myönteisesti vastaan ja haluavat yhdessä SOS Internationalin kanssa lähteä rakentamaan vahvaa brändiä”, toteaa Reinikainen. ”Osana suurempaa kokonaisuutta verkoston yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia, joita yksinomaan paikallisilla toimijoilla ei ole”, hän tiivistää.

Hinausyrittäjät ovat verkoston perusta. Uusi organisaatio takaa sen, että yrittäjille voidaan tarjota koulutusta, jonka avulla he pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja työskentelemään turvallisesti vaikka avustettavien ajoneuvojen kirjo lisääntyy esimerkiksi sähkö- ja hybridiautojen myötä.

Hinausverkoston yritysilme uudistuu

Hinausverkoston ulkoinen ilme uudistuu SOS Hinauksen lanseerauksen myötä. Uudistettu logo sekä hinauskaluston ja työvaatetuksen värimaailma muistuttavat läheisesti SOS Internationalin yritysilmettä ottaen huomioon tiellä tapahtuvan työn erityisvaatimukset.

Uusissa väreissä olevia hinausautoja nähdään tien päällä ihmisiä ja autoja avustamassa vielä tämän kesän aikana.

Anders Söderberg
Toimitusjohtaja, SOS International Oy
Matkapuhelin: +46 708 750 477

Markku Reinikainen
Asiakas ja verkostovastaava, SOS International Ab
Puhelin: +358 9 2527 1100
Matkapuhelin: +46 704 159 299

SOS International Oy
Elimäenkatu 20A
00510 Helsinki
Finland

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

SOS International on vuonna 1961 perustettu Pohjoismaiden suurin hätäpalveluyritys, jolla on toimintaa Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yli 20 paikallistoimistoa ympäri maailmaa.SOS Internationalin omistavat 23 pohjoismaista vakuutusyhtiötä, muun muassa alan suurimmat. Yrityksen liikevaihto oli 230 miljoonaa euroa vuonna 2010.SOS Internationalilla on 730 työntekijää ja yli 800 yhteistyökumppaneina toimivaa lääkäriä, sairaanhoitajaa ja psykologia.Työntekijät hallitsevat yhteensä noin 30 eri kieltä, ja he edustavat eri kansallisuuksia. SOS International toimii niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin ja tarjoaa hätäpalvelua matkailijoille, lääketieteellistä neuvontaa, terveyspalveluita, teknistä hätäpalvelua, kotivahinkopalvelua, kriisipalveluita ja etsintäpalveluita. Vakuutusalan lehti ITIJ on valinnut SOS Internationalin viisi kertaa maailman parhaaksi hätäpalveluyritykseksi.
Tweettaa