SOS-LAPSIKYLÄ LAAJENEE KAUPUNKIKORTTELEIHIN

SOS-Lapsikylä ry laajentaa lastensuojelupalveluitaan kaupunkeihin. Yhdistys alkaa rakentaa kahta uutta, kaupunkimiljööseen hajautettavaa kotien verkostoa. Korttelikodeiksi nimetyllä toimintamuodolla tuodaan lastensuojelun sijoitus- sekä avohuollon palveluita lähemmäksi asiakkaita. Tavoitteena on, että vuosina 2010–2015 avataan Korttelikodit Tampereen Vuorekseen ja Marja-Vantaan alueelle Vantaalla.

Korttelikodit monipuolistaa SOS-Lapsikylä ry:n nykyisiä perhehoitomalleja. Kaupunkimalli vastaa uuden lastensuojelulain odotuksiin sijoittaa lapset mahdollisimman lähelle syntymäseutujaan. ”Korttelikodit tarjoavat sijaiskodin sitä tarvitseville kaupunkilaislapsille läheltä heidän omia asuinalueitaan ja sosiaalisia verkostojaan sekä luovat edellytykset elää mahdollisimman tavallista elämää perheenomaisissa olosuhteissa”, sanoo SOS-Lapsikylä ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola. Osa kodeista valmennetaan toimimaan kriisiperheinä tai tarjoamaan perhehoitoa nuoruusikäisille. Sekä kiireellisten sijoitusten että yli 12-vuotiaiden huostaanottojen määrät ovat Suomessa erityisesti kasvaneet. Lisäksi Korttelikodit tuottaa lastensuojelun ennaltaehkäisevää tukea ja palvelua. Korttelikotien yhteyteen rakennetaan tukikeskus. Se antaa monipuolista tukea Korttelikotien sijaiskotiperheille ja muillekin alueella asuville perheille. Lastensuojelutyö Suomessa on suurten muutosten edessä. Sijais- ja avohuoltoon tarvitaan uusia ratkaisuja. Huostaan otettujen lasten määrä on jatkuvassa nousussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuina elää yli 16 000 suomalaislasta. Lisäksi avohuollollisten tukitoimien piirissä on yli 67 000 lasta ja nuorta. Suomessa laitoshoitoon painottuvaa sijaishuoltoa on tavoitteena siirtää entistä enemmän perhehoitoon. SOS-Lapsikylä ry vastaa Korttelikodit-projektin toteutumisesta. Projektin yhteistyötahoja ovat Tampereen ja Vantaan kaupungit, perhehoitoa edustavat yhteisöt kuten Perhehoitoliitto, PerhehoitoKumppanit Suomessa Oy, Pesäpuu ry sekä Pelastakaa Lapset ry. Hankkeen rahoitusta on suunniteltu muun muassa yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitusten pohjalle. Yrityskumppaneiksi hanketta tukemaan ovat jo sitoutuneet Fazer-konserni ja Dr. Oetker Suomi.

Yrityksestä

SOS-lapsikyläjärjestö toimii 132 maassa. Lapsikylät tarjoavat maailmalla kodin ja turvallisen kasvuympäristön hätää kärsiville lapsille. Lapsikylissä asuu noin 70 000 lasta, kuten entisiä katulapsia ja aids-orpoja. Suomessa SOS-lapsikylät tarjoavat yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa kuntien huostaanottamille lapsille.

Liitteet & linkit