SOS-lapsikylistä lastensuojelun resurssikeskuksia

SOS-lapsikyläyhdistys on lähtenyt kehittämään yhteisöllisen perhehoidon rinnalle myös uusia palveluita. Tavoitteena on ulottaa lapsikylä- ja nuorisokotityössä hankittua ammatillista osaamista myös avohuollon puolelle. Perheitä autetaan ja tuetaan mahdollisen sijoitustarpeen ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäiseviä palveluita lapsikyläyhdistys suunnittelee tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

”SOS-lapsikyläyhdistys haluaa entistä monimuotoisemmin panostaa lasten ja nuorten oikeuteen elää lapsuuttaan turvallisessa kasvuympäristössä”, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Ketola.
”Ongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen tukemisen merkitys painottuu nykypäivän lastensuojelussa ja siksi velvollisuutemme on olla vahvasti mukana lastensuojelun rakennemuutosta edistävissä talkoissa. Ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämisen lisäksi tulee lastensuojelun sijaishuollon painopiste siirtää laitoshoidosta perhehoitoon. Suunnitelmallinen hyvin tuettu perhehoito antaa lapsille ja nuorille uuden mahdollisuuden hyvään elämään.”

Lapsikyläyhdistyksen perustehtävänä on ollut tarjota yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa SOS- lapsikylissä ja nuorten yksilöllistä kasvua tukevaa hoitoa SOS-nuorisokodissa.

SOS- lapsikylissä annetun sijaishuollon tulokset ovat tehtyjen tutkimusten mukaan olleet rohkaisevia, ja perhehoidolle, jota koko kylä tukee, on yhteiskunnassamme suuri tarve. Lasten ja nuorten kokemuksista SOS-lapsikylissä ja elämäntilanteista itsenäistymisen jälkeen on parhaillaan tekeillä uusi tutkimus, johon osallistuu kuusikymmentä SOS-jäsenmaata, ja jokaisessa maassa haastatellaan yhteensä kuusikymmentä lasta. Suomen SOS-lapsikylä on mukana tässä tutkimuksessa ja tuloksia siitä saadaan vuoden 2009 alkupuoliskolla

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jari Ketola
P. 040 848 1917, ma 27.10. klo 16-17 ja 28.10. klo 9-11
jari.ketola@sos-lapsikyla.fi

Yrityksestä

SOS-lapsikyläjärjestö toimii 132 maassa. Lapsikylät tarjoavat maailmalla kodin ja turvallisen kasvuympäristön hätää kärsiville lapsille. Lapsikylissä asuu noin 70 000 lasta, kuten entisiä katulapsia ja aids-orpoja. Suomessa SOS-lapsikylät tarjoavat yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa kuntien huostaanottamille lapsille.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit