SUOMEN EDUSTAJA NIMITETTIIN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN KANSAINVÄLISEN SENAATIN JÄSENEKSI

Suomen SOS-Lapsikylä ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, asianajaja Seppo Kemppinen, nimitettiin SOS-Kinderdorf International KDI:n yleiskokouksessa 3.7.2008 järjestön kansainvälisen senaatin jäseneksi kaudelle 2008 – 2012. KDI on 132 maan SOS-lapsikyläyhteisöjen muodostama kansainvälinen kattojärjestö. Suomen edustaja valittiin nyt ensimmäistä kertaa järjestön kansainväliseen senaattiin, jonka jäseniä ovat järjestön pääjohtaja ja enintään 20 eri jäsenyhteisöstä valittavaa jäsentä. Järjestön pääjohtajana ja senaatin puheenjohtajana jatkaa nykyinen pääjohtaja Helmut Kutin Itävallasta.

Kansainvälinen senaatti on kansainvälisen järjestön ylin operatiivinen elin. Sen päätehtäviin kuuluu päättää järjestön toiminnasta ja valmistella neljän vuoden välein pidettävän yleiskokouksen päätettäväksi järjestön toimintaperiaatteet. Senaatti päättää järjestön jäseneksi ottamisesta ja jäsenmaksuista, budjetista sekä eri toimielinten ohjesäännöistä. Se nimittää myös järjestön pääsihteerin.

”Suomen SOS-lapsikylä on merkittävä suomalainen lastensuojelujärjestö ja tärkeä KDI:n jäsen, joka on toiminut edelläkävijänä erilaisissa ohjelmissa. Suomelle senaatin jäsenyys merkitsee tunnustusta ja mahdollisuutta vaikuttaa entistä paremmin KDI:n toimintaan, sen laajenemiseen ja SOS-lapsikylän periaatteiden kehittymiseen”, sanoo Seppo Kemppinen. ”KDI:n uusi strategia on tavoitteellinen: se haluaa vuoteen 2016 mennessä mahdollistaa miljoonalle lapselle elämän huolehtivassa perheessä. Järjestön tunnuksena on YKSI lapsi, YKSI ystävä, YKSI liike. Lapsi on keskipiste, lapselle annetaan pitkäaikainen tuki. Yksikin ystävä vaikuttaa jopa pienellä panoksella ja näkee antamansa tuen vaikutuksen. Lapsikylä on kaikkialla yksi liike, jonka suuri vahvuus on siinä toimivat ihmiset. Kaikkien SOS-lapsikylien toiminta tapahtuu samojen yhdessä hyväksyttyjen ja hyväksi koettujen periaatteiden mukaisesti. Tunnus SOS-lapsikylä kertoo toiminnan laadusta ja pitkäjänteisestä toiminnasta.”

”Meillä on Suomessa hyvä jäsen- ja kannattajakunta, mutta tarvitsemme tavoitteemme saavuttamiseksi paljon uusia tukijoita ja lahjoittajia. Lahjoitetut varat menevät lyhentämättömänä lastensuojelutyöhön”, Seppo Kemppinen painottaa.

Lisätietoja antavat 7.7.2008 klo 13 – 15 hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio p. 0400 202 442 ja varapuheenjohtaja Seppo Kemppinen p. 0400 708 139

Yrityksestä

SOS-lapsikyläjärjestö toimii 132 maassa. Lapsikylät tarjoavat maailmalla kodin ja turvallisen kasvuympäristön hätää kärsiville lapsille. Lapsikylissä asuu noin 70 000 lasta, kuten entisiä katulapsia ja aids-orpoja. Suomessa SOS-lapsikylät tarjoavat yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa kuntien huostaanottamille lapsille.

Liitteet & linkit