SOSTE: Asiakkaat mukaan sote-palvelujen kehittämiseen

Tänään annettu ehdotus laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tuottaa sekavan järjestelmän. Siksi on entistäkin tärkeämpää, että asiakkaat pääsevät aktiivisesti mukaan palvelujen kehittämiseen, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE.

Selkeää ja ymmärrettävää järjestelmää ei näillä näkymin ole tulossa.

– Asian ydin, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen selkeyttäminen ja palvelujen parempi turvaaminen kansalaisille on jäänyt politikoinnin jalkoihin, sanoo johtaja Anne Knaapi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

– Etukäteen tehtyjen poliittisten linjausten vuoksi valmistelutyöryhmällä ei ollut mahdollisuuksia täysipainoiseen työskentelyyn. Sote-kuviot horjuttavat jo ihmisten uskoa siihen, että tavoitteena todella olisi selkeyttää nykytilannetta, hän toteaa.

Hallinnollisten ratkaisujen tulee aina tukea arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa. Tästä näkökulmasta on erityisen tärkeää pitää kiinni sosiaali- ja terveydenhuollon vahvasta integraatiosta. Toiminnan uudistamisessa ei ole varaa jäädä odottelemaan.

– Lähipalvelujen uudistamisen tulee tarkoittaa sitä, että asiakkaat pääsevät mukaan palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi ikäihmisten palvelujen uudistamisessa aktiivisten senioreiden näkemykset ja resurssit ovat alikäytössä, Knaapi sanoo.

– Järjestämisvastuussa olevien kuntien kannattaa käyttää hyväksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntemusta, sillä järjestöt tuntevat jo valmiiksi monien erilaisten asiakasryhmien tarpeet.

Lisätietoja:
johtaja Anne Knaapi, SOSTE, puh. 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.