SOSTE: Palvelunkäyttäjät mukaan soteuudistusta tekemään

Palvelunkäyttäjät on otettava aidosti mukaan sekä uusien sotealueiden rakentamiseen että tuleviin palvelurakenteisiin, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Yksi kanava asiakkaiden äänen välittämiseen ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

”Jatkossa Meilahden mäellä pohditaan, miten Hangosta Parikkalaan ulottuvan sotealueen asukkaat saavat palvelunsa. Tällaisesta mammutista tulee helposti jäykkä ja ihmisen arjesta vieraantuntut”, Vertti Kiukas kirjoittaa blogissaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt on otettava mukaan sotealueiden luomiseen, sillä niillä on paras tuntuma edustamiensa ryhmien arkeen. Lisäksi palvelujen käyttäjät on saatava mukaan niin keskushallintoon kuin vaikuttamaan alueellisesti, Kiukas toteaa.

Käytännössä palvelujen käyttäjien ääni kuuluisi esimerkiksi alueellisten lautakuntien kautta. Myös kuntien hyvinvointikertomukset ovat hyvä väylä välittää tietoa paikallistasolta sotealueelle.

SOSTE vastustaa kaiken palveluntuotannon avaamista markkinoille soteuudistuksen myötä.

”Tällainen kaikkien aikojen ulkoistamisharjoitus olisi varmasti pääomasijoittajien etu, mutta ihmisten etu se ei ole”, Kiukas toteaa.

Alueelliset ja paikalliset tarpeet ja tuottajat on hänen mukaansa pidettävä pelissä mukana ja urakat pilkottava järkevän kokoisiksi. Merkittäviä säästöjä voidaan saada esimerkiksi keskittämällä erikoissairaanhoitoa ja sen laitehankintoja.

”Ihmisen näkökulmasta päivittäin tarvittavien palvelujen on oltava lähellä, leikkaukseen voi pari kertaa elämässään matkustaa kauemmaskin. Kokonaistaloudellisesti järkevää olisi siirtää myös matka- ja lääkekulujen korvaaminen sote-alueille”, Vertti Kiukas toteaa.

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.