SOSTE vaalituloksesta: Hyvinvointitaloudella Suomi kuntoon

Eduskuntavaalien alustava tulos osoittaa selvää tappiota hallituspuolueille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE peräänkuuluttaa suunnanmuutosta ja uutta talouspoliittista ajattelua tulevaan hallitusohjelmaan.

”Kulunut hallituskausi käynnistyi kunnianhimoisesti, mutta monessa uudistuksessa uskallus ja poliittinen tahto loppuivat kesken. Uuteen hallitusohjelmaan tarvitaan selvät kirjaukset sote-uudistuksen loppuunsaattamisesta ja tuloerojen kasvun taltuttamisesta”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Vaalien voittajana Keskusta on itseoikeutettu aloitteentekijä uuden hallituspohjan luomisessa. SOSTE on toiveikas puolueen suhteen.

”Keskustan vaaliohjelma sisälsi runsaasti hyviä linjauksia. Ohjelmassa olleet aloitteet perusturvan kehittämisestä, kansalaisjärjestötoiminnan tukemisesta sekä terveyden edistämisestä tulee kirjata selvästi myös hallitusohjelmaan”, summaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. 

SOSTEn mukaan on valitettavaa, että vaaleja edeltänyt poliittinen keskustelu keskittyi puolueiden leikkauslistojen läpikäyntiin.

”Lyhytnäköiset leikkaukset ja alibudjetointi eivät tuo todellisia säästöjä. Ne vain siirtävät kuluja toisaalle ja tulevaisuuteen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tulevalta hallitukselta on kaivattu strategista otetta yksityiskohtaisen hallitusohjelman sijaan. Hyvinvointitalous on kestävin talouspoliittinen strategia tulevaan hallitusohjelmaan”, sanoo SOSTEn Vertti Kiukas.

Hyvinvointitaloudessa sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen sijoittaminen nähdään pitkäjänteisenä investointina tulevaisuuteen, ei kulueränä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lisätietoja hyvinvointitalous-käsitteestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 260 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, puoli miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa, 30 000 ammattilaista ja 30 000 työllistettyä.

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Tilaa