ERKKI KURONEN NIMITETTY SOTKAMO SILVERIN PÄÄGEOLOGIKSI

Erkki Kuronen aloittaa Sotkamo Silverin palveluksessa lokakuussa 2016.

Hän tuo yhtiöön tärkeää osaamista ja kokemusta malmiesiintymien tutkimisesta ja kehittämisestä tuotantovalmiuteen. Hänellä on vahva geologisten tietokantojen ja kaivossuunnitteluohjelmien osaaminen jotka ovat tarpeen esiintymien kehittämisessä ja kaivossuunnittelussa.

Erkki tulee olemaan tärkeä rooli paitsi Sotkamon Hopeakaivoksen myös yhtiön hallussa olevien Suomen ja Norjan alueen esiintymien kehittämisessä.

Hän on työskennellyt 20 vuoden ajan menestyksellisesti malminetsinnän, esiintymien mallinnuksen ja malmiarvioiden laadinnan sekä tuotantogeologian ja kaivostuotannon parissa. Hänellä on vahva geologisten tietokantojen ja kaivossuunnitteluohjelmien osaaminen jotka ovat tarpeen esiintymien kehittämisessä ja kaivossuunnittelussa

Erkki Kuronen vastaa tällä hetkellä Mondo Minerals`in geologia- ja kaivososaston toiminnasta. Mondo Mineralsilla on Suomessa neljä aktiivista talkki-nikkeli-kaivosta joiden louhinta on yhteensä noin miljoona tonnia malmia vuodessa. 

Hänellä on Filosofian Maisterin tutkinto Geologiassa ja Mineralogiassa Oulun yliopistosta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Erkillä on Australasian Institute of Mining and Metallurgy’n (AusIMM) jäsenyys ja sen kautta ”Competent Person” –status.  

Sotkamo Silver toivottaa Erkki Kurosen yhtiöömme. Hänen vahva osaamisensa ja kokemuksensa geologia- ja kaivososaston toiminnasta ja esiintymien kehittämisestä tuotantovalmiuteen on tärkeä askel kehitettäessä Sotkamo Silver`in organisaatiota Hopeakaivoksen tuotannon aloittamista varten.” sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholma, 22. elokuuta 2016 Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin