HOPEAVUOREN KULTAESIINTYMÄN TÄYDENNYSKAIRAUS

Hopeavuoren kultaesiintymä sijaitsee Valkeakoskella. Geologian tutkimuskeskus on tutkinut esiintymää 1990-luvulla. Sotkamo Silver hankki esiintymän oikeudet ja teetti vanhoista kairarei’istä lisäanalyysejä vuonna 2014. Esiintymästä on tehty mineraalivarantoarvio. Kairansydän-näytteistä tehtiin myös rikastuskokeita, joilla saavutettiin hyvä kultarikasteen saanti ja laatu.

Hopeavuoren kultaesiintymän alueella kairattiin marraskuussa 2017 yhteensä 6 kairausreikää, yhteispituudeltaan 535,20 metriä. Kairauksessa käytettiin NQ-kalustoa, jolloin näytteen halkaisija on 50,7 mm. Näytteiden esikäsittely tehtiin CRS Laboratories Oy:n toimesta Kempeleessä ja näytteet analysoitiin ActLabs Ltd. -laboratoriossa Kanadassa. Kulta analysoitiin Fire Assay AA -menetelmällä ja muut alkuaineet (yhteensä 38 kpl) ICP-OES:llä kuningasvesiliuotuksesta.

Valmistuneen kairausohjelman tulokset vahvistivat esiintymän jatkumisen länteen, johon suuntaan sen jatkuvuus on avoin. Tunnetun esiintymän alueella saatiin lupaavia lävistyksiä, jotka vahvistivat näkemystä esiintymän jatkuvuudesta ja rajoista.

Reiät HV-17-05 ja HV-17-06 kairattiin noin 50 metriä aikaisemmin mallinnetun esiintymän länsipuolelle. Reiällä HV-17-05 lävistettiin syvyydellä 85,4 – 94,2 m kultaesiintymä, jonka keskipitoisuus on 1,4 g/t. Lävistyksen parhaat pitoisuudet ovat 7,2 g/t (92,4-93,4 m) ja 4,5 g/t (93,4-94,2 m). Vastaavasti reiän HV-17-06 paras lävistys on 1,5 g/t (47,0-50,0 m).

Reikä HV-17-03 lävisti 7 metriä (49,6-56,6) keskipitoisuudella 5,7 g/t ja reikä HV-17-01 lävisti 5 metriä (35,5-40,5 m) keskipitoisuudella 3,0 g/t. Molemmat reiät sijoittuvat esiintymän eteläreunalle ja vahvistavat näkemystä mineralisaation jatkuvuudesta myös syvyyssuunnassa.

”Kairaustulokset osoittavat, että kultapitoisuudet ovat verrannollisia aikaisempien hyvien tulosten kanssa. Esiintymän paras osa jatkuu länteen ja syvyyssuunnassa. Tulemme jatkamaan tutkimuksia Tampereen alueella ja Hopeavuorella.” sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konserninjohtaja.
   

Tukholma, 26. päivä helmikuuta 2018

Sotkamo Silver AB (julk)
tekniikan tohtori Timo Lindborg, konserninjohtaja.
   

Yhteyshenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, puh. +358 40 508 3 507.
    

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 26. helmikuuta 2018 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.
   

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit