KAINUUN ELY-KESKUS ON ANTANUT LAUSUNNON SOTKAMO SILVER OY:N YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Kainuun ELY-keskus on YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena antanut 3.7.2018 lausunnon Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hanke koskee materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa Sotkamo Silver Oy:n Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla Hopeakaivoksella.

Yhteysviranomaisen mukaan arviointiselostus antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointityö on tehty asiantuntevasti ja saadut tulokset on raportoitu selkeästi. Ympäristölupavaiheessa yhtiö täydentää ympäristöselvityksiä lausunnossa esitetyiltä osin.

Arviointiselostuksesta annetun ELY-keskuksen lausunnon myötä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto sekä myöhemmät lisäselvitykset tullaan liittämään hanketta koskeviin ympäristölupahakemusasiakirjoihin.

 
Tukholma, 4. heinäkuuta 2018

Timo Lindborg, konsernijohtaja.


 
Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 4. heinäkuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit