KAUPANKÄYNTI YHTIÖN MERKINTÄOIKEUKSILLA JA OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA ALKAA TÄNÄÄN

Ylimääräinen yhtiökokouksen 7. kesäkuuta 2016 tekemän päätökseen mukaan vanhoille osakkaille suunnatusta osakeannista alkaa kaupankäynti yhtiön merkintäoikeuksilla ja merkintäaika tänään osakkeille tänään 15. kesäkuuta 2015.

Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä.

Tärkeitä päivämääriä (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2016)

15. -  22. kesäkuuta        Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsinki pörsissä

15. - 27. kesäkuuta         Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Stockholm pörsissä

15. - 29. kesäkuuta         Merkintäaika (merkintä maksamalla)

15. kesäkuuta –              Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (BTA ) NGM Equity pörssissä alkaa 22. kesäkuuta 2016– kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut

15. kesäkuuta –              Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeille NASDAQ OMX pörssissä alkaa 22. maaliskuuta 2016 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

1. heinäkuuta –               Uusmerkinnän tuloksen julkistaminen

 

Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9. kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1) merkintäyksikkö (unit). ), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.

Yhteenveto

  • Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien.
  • Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
  • Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.
  • Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82 miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään täysimääräisesti.

Välttääkseen merkintäoikeuksien muuttumisen arvottomaksi on ne joko käytettävä merkintään viimeistään 29. päivänä kesäkuuta 2016 taikka myytävä viimeistään 27. päivänä kesäkuuta 2016 mikäli merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Sweden toimesta vastaavasti 22. kesäkuuta 2016 jos merkintäoikeudet on rekisteröity Euroclear Suomi toimesta.

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten toimesta. Esite on myös notifioitu Suomeen.

Esite on saatavilla maksutta Yhtiöstä, puhelin +46 (0) 708 666 799, e-mail: agnetha.pernerklint@silver.fi. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Ruotsissa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB puh. +46 (0) 8 684 05 800. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Suomessa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Suomessa FIM Pankki Oy puh: +358 (0) 9 6134 6250

Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ) on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella.

Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.

Tukholma, 15. kesäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507