MINING ASSOCIATESIN TYTÄRYHTIÖ EUROMIN LTD ON TOTEUTTANUT SOVITUN ENSIMMÄISEN OSAKEMERKINNÄN, 1 398 572 OSAKETTA

Mining Associates, arvostettu ja itsenäinen kansainväliseen kaivostoimintaan keskittynyt konsultointi- ja sijoituspalveluyritys, on täysin omistetun tytäryhtiönsä EuroMin’in kautta merkinnyt suunnatussa osakeannissa 1 398 572 osaketta, hintaan 3,5 kruunua/osake (”Ensimmäinen Merkintä”).

Tämän lisäksi EuroMin’llä on oikeus toisessa suunnatussa osakeannissa merkitä n. 3,2 miljoonan euron lisäinvestoinnin (“Toinen Merkintä”) 31. päivään tammikuuta 2017 mennessä. Yhden osakkeen merkintähinta on molemmissa merkinnöissä 3,50 Ruotsin kruunua (n. 0,35 euroa). Kyseessä on yhteensä 36 089 469,50 Ruotsin kruunun (n. 3,7 miljoonan euron) osakepääomasijoitus (”Osakesijoitus”). 

Suunnattu osakeanti  

Sen valtuutuksen perusteella, jonka varsinainen yhtiökokous myönsi 17. maaliskuuta 2016 ja joka rekisteröitiin Ruotsin Patentti- ja rekisterihallituksessa 24. maaliskuuta 2016, Yhtiön Hallitus on pannut toimeen 10 311 277 osakkeen suunnatun osakeannin EuroMin Limitedille. Osakkeiden merkintäoikeus on osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vain EuroMin Limitedillä. 

Toteutettuaan molemmat merkinnät EuroMin Limited tulee omistamaan noin 9,1% koko liikkeellä olevasta osakemäärästä ja vastaavasta äänimäärästä. Yhden osakkeen merkintähinta on molemmissa merkinnöissä 3,50 Ruotsin kruunua (n. 0,35 euroa). Tämä tekee täysin merkittynä yhteensä 36 089 469,50 Ruotsin kruunua (n.3,7 miljoonaa euroa). Investointi voi tapahtua kahdessa merkinnässä: 

-  Ensimmäinen Merkintä: EuroMin Limited merkitsi 1 398 572 osaketta hintaan 3,5 kruunua/osake Investoinnin kokonaismäärä on 4 895 002 kruunua ja se on maksettu yhtiölle; ja

-  Toinen Merkintä EuroMin Limitedillä on oikeus merkitä 8 912 705 osaketta hintaan 3,5 kruunua/osake. Investoinnin kokonaismäärä on 31 194 467,50 kruunua. Osakkeet tulee merkitä 31. päivä tammikuuta 2017 mennessä ja maksetaan Yhtiöll

Sekä Euromin Limited, että sen emoyhtiö Mining Associates Limited on rekisteröity Hong Kongissa, missä on Mining Associatesin pääkonttori. 

Osakesijoituksen painavin perustelu on, että Yhtiö katsoo tärkeäksi ja sen etujen mukaiseksi saada Yhtiöön uusi merkittävä osakas, jolla on kattava maailmanlaajuinen kaivosteollisuuden tietämys, ja joka voi myös varmistaa Hopeakaivoksen kehittämiseen tarvittavan rahoituksen. Yhtiön Hallitus ja Mining Associates uskovat, että merkintähinta vastaa osakkeiden markkina-arvoa ennen investointia. 

Tietoja Mining Associates -yhtiöstä: 

Mining Associates on johtava maailmanlaajuisesti toimiva geologian, mineraalivarantojen ja kaivosalan konsulttiyhtiö. Sillä on pääkonttori Hong Kongissa ja toimistot Australiassa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa. Konsulttitoimintamme tarjoaa asiantuntevaa teknistä neuvontaa monenlaisille mineraalivaroihin, geologisiin kysymyksiin ja kaivostoiminnan menetelmiin liittyville erilaisille hankkeille maailmanlaajuisesti. Tekninen osaamisemme kattaa malminetsinnän, täydet toteutettavuustutkimukset, kaivosprojektien kehittämisen, kaivostoiminnan sekä kaivosten sulkemisen ja jälkihoidon. 

Mining Associates etsii sijoituskohteita, joissa näemme pääoma-arvon kasvun mahdollisuuksia tai lyhyitä polkuja tuotantoon ja kassavirtaan. Mining Associates luo arvoa kasvattamalla mineraalivarantoja, yhdistämällä yrityksiä, ratkaisemalla kaivosten teknisiä ongelmia ja parantamalla kehityssuunnitelmia.  

Lopullinen Hopeakaivoksen käyttöönottosuunnitelma, joka on laadittu yhdessä Mining Associatesin kanssa, tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla. 

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen

 
Tukholma, 27. joulukuuta 2016
Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Tilaa

Liitteet & linkit