MINING ASSOCIATESIN TYTÄRYHTIÖ EUROMIN LTD ON TOTEUTTANUT SOVITUN TOISEN OSAKEMERKINNÄN, 1 351 533 OSAKETTA

Mining Associates, arvostettu ja itsenäinen kansainväliseen kaivostoimintaan keskittynyt konsultointi- ja sijoituspalveluyritys, on täysin omistetun tytäryhtiönsä EuroMin’in kautta merkinnyt suunnatussa osakeannissa 1 351 533 osaketta (Toinen Merkintä).

Suunnattu osakeanti 
Yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2016 myöntämän valtuutuksen perusteella Yhtiön hallitus on pannut toimeen 2 750 105 osakkeen suunnatun osakeannin EuroMin Limitedille kahdessa erässä. Osakkeiden merkintäoikeus oli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vain EuroMin Limitedillä.
 

Merkintöjen jälkeen EuroMin Limited omistaa noin 2,6% koko koko osakemäärästä ja äänimäärästä. Yhden osakkeen merkintähinta oli molemmissa merkinnöissä 3,50 Ruotsin kruunua (n. 0,35 euroa), yhteensä 9 625 368 Ruotsin kruunua (n. 1 miljoonaa euroa). 

-  Ensimmäinen Merkintä: EuroMin Limited merkitsi 1 398 572 osaketta. Investoinnin kokonaismäärä oli 4 895 002 kruunua ja se on maksettu yhtiölle joulukuussa ja rekisteröity 2. tammikuuta 2017.

-  Toinen Merkintä: EuroMin Limitedillä merkitsi 1 351 533 osaketta. Investoinnin kokonaismäärä oli 4 730 366 kruunua ja se on maksettu yhtiölle. Rekisteröinti on kesken.

Sekä Euromin Limited, että sen emoyhtiö Mining Associates Limited on rekisteröity Hong Kongissa, missä on Mining Associatesin pääkonttori. 

Osakesijoituksen painavin perustelu on, että Yhtiö katsoo tärkeäksi ja sen etujen mukaiseksi saada Yhtiöön uusi osakas, jolla on kattava maailmanlaajuinen kaivosteollisuuden tietämys, ja joka voi myös varmistaa Hopeakaivoksen kehittämiseen tarvittavan rahoituksen. Yhtiön Hallitus ja Mining Associates uskovat, että merkintähinta vastaa osakkeiden markkina-arvoa ennen investointia. 

 
Tukholma, 14. helmikuuta 2017
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, CEO

 
Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen

 
Tietoja Mining Associates -yhtiöstä:

Mining Associates on johtava maailmanlaajuisesti toimiva geologian, mineraalivarantojen ja kaivosalan konsulttiyhtiö. Sillä on pääkonttori Hong Kongissa ja toimistot Australiassa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa. Konsulttitoimintamme tarjoaa asiantuntevaa teknistä neuvontaa monenlaisille mineraalivaroihin, geologisiin kysymyksiin ja kaivostoiminnan menetelmiin liittyville erilaisille hankkeille maailmanlaajuisesti. Tekninen osaamisemme kattaa malminetsinnän, täydet toteutettavuustutkimukset, kaivosprojektien kehittämisen, kaivostoiminnan sekä kaivosten sulkemisen ja jälkihoidon.

Mining Associates etsii sijoituskohteita, joissa näemme pääoma-arvon kasvun mahdollisuuksia tai lyhyitä polkuja tuotantoon ja kassavirtaan. Mining Associates luo arvoa kasvattamalla mineraalivarantoja, yhdistämällä yrityksiä, ratkaisemalla kaivosten teknisiä ongelmia ja parantamalla kehityssuunnitelmia.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

 
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit