MUUTOKSET NYKYISEN TEKES LAINAN JA MYÖNNETYN KEHITYSLAINAN EHTOIHIN

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on päättänyt jatkaa nykyisen 514 000 euron (4 972 KSEK) lainaosuuden lyhennysvapautta. Ensimmäinen takaisinmaksu erä tulee suorittaa kesäkuussa 2019, kun se aikaisemman päätöksen mukaan tuli tehdä kesäkuussa 2017.

Tekes on myös muuttanut 9,4 miljoonan euron (91 MSEK) kehityslainatarjouksen ehtoja. Tarjous on suunnattu yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Sotkamo Silver Oy: lle. Uusien ehtojen mukaan Hopeakaivos -hankkeen rahoitus on turvattava ennen 31.12.2017. Ehtoja on myös muutettu siten, että tarvittava ulkoinen hankerahoitus on nyt 20 MEUR, kun se oli aiemmin 26 MEUR. Koska hankkeen kokonaisrahoitustarpeet ovat muuttunet, myös Tekesin kehityslimiitit mukautetaan vastaavasti 6,1 miljoonaan euroon (59 MSEK).

TEKES on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes rahoittaa ja tukee laajaa innovaatiotoimintaa tutkimusyhteisöissä, teollisuudessa ja palvelualoilla.

"Olen erittäin tyytyväinen, että Tekes on tehnyt nämä päätökset. Tekesin tarjoama lainamahdollisuus vahvistaa merkittävästi yhtiön kykyä rahoittaa Hopeakaivos-hanke. Laina käytetään parhaan mahdollisen teknologian (Best Available Technology BAT) ja teollisen internetin hyödyntämisen käyttöönottoon. Eräs tärkeimmistä tavoitteista on hyödyntää malmin esirikastusta (ore-sorting), ja lisätä näin kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta. Uskomme myös, että projektin myötä käyttöönotettava malmin esirikastus parantaa merkittävästi hankkeemme kannattavuutta kaivoksen käynnistysvaiheen jälkeen", kommentoi Timo Lindborg, konsernijohtaja.

Nämä tiedot ovat tietoja, jotka Sotkamo Silver AB on julkistettava EU: n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä julkaistavaksi klo 11.00 Keksi-Euroopan kesäaikaan (CEST) 5. heinäkuuta 2017. Yhteyshenkilö: Sotkamo Silver AB: n CEO Timo Lindborg, puh. 040 508 3507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen

Tukholma, 5. heinäkuuta 2017
Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit