MUUTOS SOTKAMO SILVER AB:N OSAKEPÄÄOMASSA JA ÄÄNIMÄÄRÄSSÄ

Täten ilmoitetaan, että̈ Sotkamo Silver AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä̈ kasvoi 82 572 792 :lla osakkeella toteutetussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen johdosta. Nämä̈ osakkeet edustavat 80 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Sotkamo Silver AB:n osakkeiden kokonaismäärä̈ nousi 103 215 990 osakkeeseen ja osakepääoma on 141 596 341,47 Ruotsin kruunua. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on noin 1,37 Ruotsin kruunua.

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 20 643 198 kappaletta. Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017. Lopullinen merkintä hinta määräytyy 2017 heinäkuun 28. päivän kruunun eurokurssin mukaan.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholma, 29. heinäkuuta 2016.

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507