MUUTOS SOTKAMO SILVER AB:N OSAKEPÄÄOMASSA JA ÄÄNIMÄÄRÄSSÄ

Täten ilmoitetaan, että̈ Sotkamo Silver AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä̈ kasvoi 1 398 572 :lla osakkeella toteutetussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen johdosta. Nämä̈ osakkeet edustavat 1,34 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Sotkamo Silver AB:n osakkeiden kokonaismäärä̈ nousi 104 614 562 osakkeeseen ja osakepääoma on 143 514 965,5 Ruotsin kruunua. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on noin 1,37 Ruotsin kruunua.

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 20 643 198 kappaletta. Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017. Lopullinen merkintä hinta määräytyy 2017 heinäkuun 28. päivän kruunun eurokurssin mukaan.

     
Tukholma, 31. tammikuuta 2017.
Timo Lindborg, konserninjohtaja

    
Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

  
     
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään Cision Sverige kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää̈ Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-508350

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit