SOTKAMO SILVER AB (PUBL) YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKOUS OLI 7. KESÄKUUTA 2016 TUKHOLMASSA.

Seuraavat keskeiset päätökset tehtiin yhtiökokouksessa:

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 95 149 145,97 kruunulla. Vähennys on pantava täytäntöön ilman osakkeiden lunastusta siten, että osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo muutetaan n. 6,86 kruunusta 2,25 kruunuun osakkeelta. Alennettu määrä rahastoidaan käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä kaksi vaihtoehtoista yhtiöjärjestystä. Yhdessä yhtiöjärjestys muutettiin vain koskemaan osakkeiden määrää yhtiöjärjestyksen § 5  ja toisessa yhtiöjärjestystä muutettiin osakepääoman rajoja yhtiöjärjestyksen § 4 ja osakkeiden lukumäärää yhtiöjärjestyksen 5 §. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet rekisteröidä se yhtiöjärjestys, mikä on sopivin kun annissa merkittyjen merkintäyksikköjen määrä on selvinnyt.

Yhtiökokous päätti hyväksyä korkeintaan 20643198 merkintäyksikön suuruisen osakeannin. Yksi merkintäyksikkö koostuu neljästä osakkeesta ja yhdestä merkintäoptiosta. Merkintäoptiot oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita. Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä merkintäyksikköjä. Tällöin yksi omistettu osake antaa merkintäyksikköoikeuden, jolla voi merkitä yhden merkintäyksikön. Täsmäytyspäivä sen määrittämiseksi, ketkä osakkeenomistajat ovat oikeutettuja merkitsemään etuoikeudella merkintäyksikköjä on 9. kesäkuuta 2016. Yhden merkintäyksikön merkintähinta on 9 kruunua, mikä tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. Merkintäoptiot lasketaan liikkeelle vastikkeetta. Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien. Jokainen merkintäoptio oikeuttaa yhden uuden yhtiön osakkeen merkintään aikavälillä 1. kesäkuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2017, mainitut päivät mukaan lukien. Mikäli merkintäyksiköt merkitään täysin, ja merkintäoptiot käytetään täysin, yhtiön osakepääoma tulee lisääntymään 232 235 977,50 kruunulla, mistä lisäyksestä 185 788 782 kruunua on osakkeiden osuus ja 46 447 195,50 kruunua on merkintäoptioiden osuus. Mikäli merkintäyksiköt merkitään täysin, ja merkintäoptiot käytetään täysin, voi yhtiön osakkeiden määrä lisääntyä 103 215 990 osakkeella, mistä lisäyksestä 82 572 792 osaketta tulee merkintäyksiköiden kautta ja 20643 198 osaketta tulee merkintäoptioiden täydestä merkinnästä. Lisätietoja uusmerkinnän sisällytetään esitteeseen, joka on määrä julkaista 14 kesäkuu 2016.

Yhtiökokous päätti rahastoannin täytäntöönpanosta, joka vastaa yhtiön osakepääoman korotusta 95 149 145,97 kruunulla hyödyntämällä yhtiön omaa vapaata pääomaa. Rahastoanti suoritetaan ilman uusien osakkeiden liikkeelle laskemista

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa enintään 185 788 782 kruunulla, käyttämällä hyväksi yhtiön vapaata omaa pääomaa. Rahastoanti toteutetaan ilman osakeantia.

Yhtiökokous päätti pienentää yhtiön osakepääomaa korkeintaan 185 788 782 kruunua.

Osakepääoman alentamisen suuruus kruunuissa vahvistetaan vastaamaan osakepääoman korotusta yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakeannista yksikköannissa ja ja rahastoannissa vähennettynä yhtiökokouksen päättämä osakepääoman alentaminen.

Vähennys toteutetaan lunastuksetta osakkeiden osakkeen kiintiö arvon. Vähennys määrä on käytettävä rahasto, jota päätöksellä yhtiökokouksen. Alennettu määrä rahastoidaan käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaan

 

Tukholmassa 7. kesäkuuta 2016

Sotkamo Silver AB (julk)

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507