SOTKAMO SILVER JA ABB OVAT JATKANEET AIKAISEMPAA SOPIMUSTAAN TEKNOLOGIANMYYNNISTÄ HOPEAKAIVOKSEEN JA RAHOITTAMISESTA

Sotkamo Silverillä on ilo ilmoittaa, että ABB Oy Finlandin kanssa laadittua teknologianmyyntisopimusta on jatkettu vuoden 2014 loppuun. Sopimus käsittää kaivoksen sähköistyksen, automaation ja instrumentoinnin suunnittelun sekä toimituksen. Toimituksen arvo on yhteensä n. 5 miljoonaa Euroa.

ABB on mukana rahoitusjärjestelyissä oman toimitusosuutensa osalta.

Päivitetyn toteutettavuusselvityksen (Bankable Feasibility Study) mukaan hankeen vaatima kokonaisrahoitus on noin 32 miljoonaa euroa.

“ABB:n laaja kokemus kaivosteollisuudesta, projektiosaaminen ja kattavat teknologiamme auttavat tätä uutta laitosta toimimaan mahdollisimman tuottavasti ja tehokkaasti heti ensimmäisestä tuotantopäivästä lähtien”, sanoo avainasiakaspäällikkö Hannu Luhtaniemi ABB:lta.

“Sopimuksen jatkaminen allekirjoitus on tärkeää sillä Sotkamo Silverille sillä olemme olleet erittäin tyytyväisiä ABB:n kustannustasoon, toimituksin ja työn toteutukseen voimalinjan rakentamisen yhteydessä”, tiivistää Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja.

 

Tukholma, 10. huhtikuuta 2014.

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.