SOTKAMO SILVER JA EUROMIN OVAT SOPINEET OSAKEMERKINNÄSTÄ JA TRAXYS EUROPE SA:N KANSSA MARKINOINTISOPIMUKSESTA JA RAHOITUSEHDOISTA, 19,3 MILj. EUROA

Sotkamo Silver on tehnyt Traxys Europe SA:n kanssa alustavan markkinointi- ja rahoitussopimuksen, jolla katetaan Hopeakaivosprojektin täysi rahoitus tuotantoon asti. Sopimus on alisteinen huolellisuustarkastelulle (due dilligence) ja sopimusten yksityiskohdista sopimiselle.

Samanaikaisesti Mining Associates’in tytäryhtiö EuroMin Limited on merkinnyt 1 351 533 Sotkamo Silver AB:n osaketta Toisessa Merkinnässä. Rahoituspaketin kokonaismäärä EuroMin’in Toisen Merkinnän ja Traxysin tarjouksen kanssa on 19,3 miljoonaa euroa. 

Traxys on päättänyt tarjota 16,3 miljoonan euron rahoituksen Sotkamo Silver< :lle Hopeakaivoksen rakentamista varten. Traxys on lisäksi tarjonnut noin 2,5 miljoonan euron käyttöpääomarahoituksen senjälkeen kun Projekti on päässyt tuotantovaiheeseen. Lisäksi solmitaan Markkinointisopimus 60 kuukauden ajaksi kaiken hopea-lyijy-kulta-rikasteen myymisestä. Markkinointiprosessi tulee olemaan täysin läpinäkyvä yhtiöiden välillä. Tarjous on yleisellä tasolla sovittu alustavalla rahoitussopimuksella ja markkinointisopimuksella.  

Rahoitus on jaettu kolmeen erään: (i) 3 vuoden pituinen 12 miljoonan euron laina, jossa kuponkikorko on 7,5% rakentamisen aikana ja 6% sen jälkeen; (ii) 4 vuoden pituinen 4,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, jossa erääntymisarvo on 5,4 kruunua/osake ja kuponkikorko 7% rakentamisvuonna ja 6% sen jälkeen; ja (iii) 2,5 miljoonan euron käyttöpääomaluotto, (nämä jäljempänä ”Rahoitustoimenpide"). Osapuolet voivat sopia rahoitusvaluutan vaihtamisesta US-dollareiksi 

Sotkamo Silver on suostunut myöntämään Traxysille yksinoikeuden 10. maaliskuuta 2017 saakka, jotta osapuolet voivat neuvotella lopulliset sitovat sopimukset ja saattaa Rahoitustoimenpiteen loppuun.  

Mining Associates, arvostettu, riippumaton kansainvälinen kaivoskonsultointi- ja sijoituspalveluyritys, on suunnatulla osakeannilla, 100% omistamansa tytäryhtiö EuroMin Limitedin kautta, merkinnyt Toisessa Merkinnässä 1 351 533 osaketta hintaan 3,5 kruunua/osake (noin 0,5 miljoonaa euroa). Hallituksen päätöksen mukaan Toinen Merkintä maksetaan yhtiölle viimeistään 15. helmikuuta 2017 mennessä. 

Hallitus on päättänyt tarjota Mining Associatesin Greg Paholskille hallituspaikan sijasta toimen Hopeakaivosprojektin päätoimisena Projektijohtajana rakennusvaiheen aikana. Greg Paholskilla on merkittävä tekninen kokemus kaivosten kehittämisessä ja käytössä. 

Mining Associatesin päätös merkitä pienempi määrä osakkeita täyden tarjotun määrän sijasta sekä lainatarjouksen loppuunsaattaminen on tehty yhteisymmärryksessä Sotkamo Silver AB:n, Mining Associatesin ja Traxys Europe SA:n kesken. Osapuolet ovat päättäneet yhdessä, että uusi rahoitusratkaisu yhdistettynä Traxysin tarjouksen kanssa houkuttelevampi on Sotkamo Silverille ja sen omistajille. Tämä rahoitusratkaisu yhdessä Traxysin tarjouksen kanssa on osakkeenomistajille vähemmän omistusta laimentava ja antaa Sotkamo Silverille täyden tarvittavan rahoituksen Hopeakaivosprojektin tuotantoon saattamiseksi 2018H1 aikana. 

MMG Capital Limited on toiminut Sotkamo Silver AB:n taloudellisena neuvonantajana Traxysin Rahoitustoimenpiteen ja EuroMin’in Toisen Merkinnän yhteydessä. 

"Sekä Traxys että Sotkamo Silver odottavat innolla, että Transaktioasiakirjojen pohjalta saadaan aikaan yhteisesti hyväksyttävä toimenpidekokonaisuus. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tähän ratkaisuun on päästy ja Traxysiltä on saatu tarjous. Rahoitustoimenpide on tärkeä, jotta varmistetaan täydellinen rahoituspaketti ja saadaan Hopeakaivos tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän Rahoitus- ja Markkinointisopimuksen avulla varmistamme rahoituksen pienemmillä kustannuksilla, minimoimme osakkeenomistajillemme syntyvän laimennuksen, varmistamme lyijy-hopea-kulta-tuotantomme myynnin ensimmäisten 5 vuoden ajaksi ja säilytämme samalla täyden kontrollin markkinointiprosessiin Olemme hyvin kiitollisia siitä, että voimme vielä käyttää Greg Paholskin ja Mining Associatesin kokemusta Hopeakaivoksen rakentamisessa“ , kommentoi Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja 

 
Tukholma, 1. helmikuuta 2017 

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

 
Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla. 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen 

 
Tietoja Mining Associates -yhtiöstä:
 

Mining Associates on johtava maailmanlaajuisesti toimiva geologian, mineraalivarantojen ja kaivosalan konsulttiyhtiö. Sillä on pääkonttori Hong Kongissa ja toimistot Australiassa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa. Konsulttitoimintamme tarjoaa asiantuntevaa teknistä neuvontaa monenlaisille mineraalivaroihin, geologisiin kysymyksiin ja kaivostoiminnan menetelmiin liittyville erilaisille hankkeille maailmanlaajuisesti. Tekninen osaamisemme kattaa malminetsinnän, täydet toteutettavuustutkimukset, kaivosprojektien kehittämisen, kaivostoiminnan sekä kaivosten sulkemisen ja jälkihoidon. 

Mining Associates etsii sijoituskohteita, joissa näemme pääoma-arvon kasvun mahdollisuuksia tai lyhyitä polkuja tuotantoon ja kassavirtaan. Mining Associates luo arvoa kasvattamalla mineraalivarantoja, yhdistämällä yrityksiä, ratkaisemalla kaivosten teknisiä ongelmia ja parantamalla kehityssuunnitelmia.  

Lopullinen Sotkamon Hopeakaivoksen Käyttöönottosuunnitelma, joka on laadittu yhdessä Mining Associatesin kanssa, tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla. 

 
Tietoja Traxys Europe SA -yhtiöstä:
 

Traxys Groupin pääkonttori sijaitsee Luxemburgissa. Yhtiö on rikaste- ja metallihyödykeiden markkinointitalo joka toimii metalli- ja luonnonvara alalla. Sen logistiikka, markkinointi, jakelu ja toimitusketjun hallintaan osallistuu yli 300 työntekijää ja 20 toimistoa ympäri maailmaa. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on yli $ 6 miljardia dollaria. Traxys keskittyy ensisijaisesti perusmetallien markkinointiin ja hankintaan sekä seosaineiden, teollisuusmineraalien, kemikaalien toimitamiseen terästehtaille ja valioilla. Yhtiö on yksi suurimmista toimijoista alallaan.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. 

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla. 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880 

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93 

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 


Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi .
 

Lisätietoja: Timo Lindborg, konsernijohtaja, puh. +46-8-304920. 

Tilaa

Liitteet & linkit