SOTKAMO SILVER ON HANKKINUT KAIVOSOIKEUKSIA MO I RANASSA NORJASSA

Sotkamo Silver AB on 27. marraskuuta 2013 hankkinut Gexco Norge AS:n kaikki ne jäljellä olevat kaivos- ja mineraalioikeudet, joita kyseisellä yhtiöllä on ollut Mo i Ranassa Norjassa. Hankinnan yhteydessä Sotkamo Silver on, korvauksena näistä oikeuksista, kuitannut koko saatavansa Gexco Norge AS:ltä maksetuksi, yhteensä noin 48 miljoonaa Ruotsin kruunua mukaanlukien kertynyt korko, osapuolten välisen erityisen lainasopimuksen mukaisesti. Tämä lainasopimus laadittiin Gexco AB:n haltuunoton yhteydessä. Nämä oikeudet olivat myös pantatut tätä lainaa vastaan erityisen panttaussopimuksen mukaan. Kaupan myötä nämä laina- ja panttaussopimukset ovat rauenneet.

"Hankkimalla nämä kaivosoikeudet, joihin liittyy merkittävää malmigeologista potentiaalia, yhtiö on hankkinut hyvän perustan osallistuakseen viime vuosina merkittävästi aktivoituneeseen Norjan erinomaisen mineraalipotentiaalin kehittämiseen. Olemme tällä hankinnalla samalla varmistaneet saatavamme arvon', kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Mofjell:

Kaivosalue Mofjell ja sen ympäristö on ollut NGU:n (Norjan Geolginen Tutkimuslaitos), Nordland- maakunnan ja  GEXCO Norge AS:n yhteisen malminetsintäprojektin kohteena. Projekti alkoi v 2008 ja pääosa maastotutkimuksista tehtiin vuosina 2008 ja 2009, kootun aineiston tutkimukset ja raportointi on tehty kenttätutkimusten päättymisen jälkeen.

Tutkimuslaue kattoi  Mofjelletin ja Plurdalenin laakson itäosan,  mikä alue tunnetaan potentiaalisena sulfidimalmien esiintymisalueena, näissä malmeissa on arvometalleina sinkki, kupari, lyijy, hopea ja kulta. GEXCO:n ja NGU:n tutkimukset ovat kohdistuneet Mofjellet-esiintymän geologiseen sijoittumiseen ja sen liittymiseen malminmuodostukseen, päätavoite on ollut arvioida ekonomisten jalometalleja sisältävien sulfidimalmien mahdollista esiintymistä alueella. Projektissa tehtiin  hyvän erotuskyvyn omaavia lentogeofysikaalisia  tutkimuksia, joilla paikannettiin  malmeihin viittaavia anomalioita. Valituilla kohdealuilla suoritettiin kenttänäytteenottoa ja timanttikairausta.

Kivilajeihin ja geokemiallisiin havaintoihin pohjautuen on havaittu että  Mofjell- ryhmä  on bimodaalinen vulkaanis-sedimenttinen  muodostuma jossa happamien vulkaniittien osuus  verrattuna basalttisiin vulkaniitteihin on paljon suurempi kuin aiemmin on kuvattu.  Bimodaalinen vulkaaninen ympäristö on erittäin suotuisa suurten ja rikkaiden massiivisten sulfidimalmien esintymiselle, niitä kutsutaan nimellä VMS (Volcanic-hosted Massive Sulfides).  Tutkimusten perusteella tutkimusalueella on yhdeksän useita kilometrejä pitkää metallisulfidi-rikasta vyöhykettä joita poimutus ja siirrokset ovat muokanneet ja katkoneet malminmuodostuksen jälkeen; näiden seurauksena nämä vyöhykkeet ovat pilkkoutuneet tai mahdollisesti kasautuneet rikastumiksi.

Tutkimusalueella on yli 200 metallisulfideja sisältävää tutkimuskohdetta,  esiintymää tai kaivosta. Merkittävin on suljettu Mofjell Kaivos joka tuotti  4,35 Miljoonaa tonnia malmia jossa oli 3,61% sinkki (Zn), 0,71% lyijy (Pb) ja 0,31% kupari (Cu), hopean (Ag) keskipitoisuus oli 10 g/tonni kullan (Au) 0,3 g/tonni. Kaivostoiminnan jälkeen tehdyn arvion mukaan jäljellä oleva mineraalivaranto on 3,55 Miljoonaa tonnia pääosin luokassa otaksuttu (inferred)  jossa metallipitoisuudet vastaavat aiemmin louhittua malmia. Massiivisen malmin vereen sijoittuvassa pirotemalmissa on mitattu korkeita kultapitoisuuksia 5 ja jopa 10 g/tonni;  tätä aluetta ei kuitenkaan ole tutkittu yksityiskohtaisesti mutta  nämä viitteet tarjoavat lupaavan tulevaisuuden tutkimuskohteen. Sölvberget (Hopeavuori ) on yksi muista  lupaavista etsintäkohteista,  siellä on tavattu korkeita hopeapitoisuuksia 100 jopa 300 g/tonni liittyen sulfidirikkaisiin juonimuodostumiin. Yhtiöllä on tällä alueella tutkimusoikeus yhteensä 20 tutkimuskohteeseen.

Bimodaalinen vulkaaninen ympäristö jossa on sekä basalttisia että happamia vulkaniitteja  ja paikoin korkeat kulta- ja hopeapitoisuudet ovat yhteinen piirre yhtiön  pääkohteen Sotkamon Hopekaivoksen kanssa.

 

Stockholm, 27 marraskuuta, 2013.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille SE0004635290.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507