SOTKAMO SILVER SAA NOIN 39 MILJOONAA RUOTSIN KRUUNUA OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUSSA UUSMERKINNÄSSÄ

Äskettäin toteutetussa osakeannissa merkittiin 5 562 289 uutta osaketta merkintäoikeuksien perusteella, ja 932 109 ilman merkintäoikeuksia. Uusien osakkeiden kokonaismäärä on 6 494 398. Osakeannissa yhtiö sai noin 39 miljoonaa Ruotsin kruunua, ennen kuluja. Summa on noin 92% annin enimmäisvaltuutuksesta, mikä oli noin 42,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Uusmerkinnälle oli 80% vakuudet merkintäsitoumusten ja takaajien antamien takuiden kautta. 92 % merkintä tarkoittaa, että takausta ei tarvitse hyödyntää.

Varsinaisen yhtiökokouksen 21. maaliskuuta 2014 päättämän osakeannin toteutumisen ja osakepääoman muutosten jälkeen, yhtiön osakepääoma on 141 596 341,47 kruunua, joka jakautuen 20 654 032 osakkeelle. Jokaisen osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 kruunua.

Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (BTA, SOSI BT)) NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja väliaikaisilla osakkeille (SOSI1N0114) NASDAQ OMX Helsinki pörssissä jatkuu kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

"Tämä uusi pääoma antaa meille mahdollisuuden jatkaa tutkimuksia ja kehitystyötä Sotkamon Hopeakaivos hankkeen osalta kohti tavoitettamme aloittaa kaivostoiminta vuonna 2015 ", kommentoi toimitusjohtaja Timo Lindborg .

 

Tukholma, 23 huhtikuuta 2014.

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.