SOTKAMO SILVER TEKI OPTIOSOPIMUKSEN BLAIKENIN KAIVOKSEN RIKASTAMON OSTOSTA.

Sotkamo Silver on allekirjoittanut optiosopimuksen Lappland Goldminers Sorsele AB konkurssipesän kanssa Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta. Kaupan edellytys on, että nk. ”legal due diligence” -selvityksen tulos on myönteinen 30. kesäkuuta 2015 mennessä.

Teknisen selvitystyön tulokset ovat lupaavat. Rikastuslaitos on hyvässä kunnossa ja soveltuu hyvin Sotkamo Silverin tarpeisiin. Sotkamo Silverin tarkoituksena on siirtää rikastuslaitoksen koneet ja laitteet yhtiön hopeakaivokselle Sotkamoon.

Kauppa koostuu varsinaisen rikastamon laitteista, mukaan lukien kaikki varusteet, ja laitteet, jotka liittyvät malmin rikastukseen sekä rakennuksista, mitkä ovat siirrettävissä.

Toteutuessaan kaupan odotetaan pienentävän Hopeakaivoksen rakentamiseen tarvittavaa pääomantarvetta merkittävästi.

"Jos oikeudellinen ”due diligence” –selvitys osoittautuu positiiviseksi, toteutetaan kauppa. Olen vakuuttunut siitä, että olemme onnistuneet neuvottelemaan sopimuksen, joka on hyvin myönteinen yhtiölle. Kauppa tarjoaa meille mahdollisuuden alentaa Hopeakaivoksen pääomantarvetta merkittävästi ja parantaa hankeen kannattavuutta entisestään.” Kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Stockholm, 27 toukokuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507