SOTKAMO SILVER TEKI SOPIMUKSEN BLAIKENIN KAIVOKSEN RIKASTAMON OSTOSTA.

Sotkamo Silver on allekirjoittanut sopimuksen Lappland Goldminers Sorsele AB konkurssipesän kanssa Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta. Kokonainen perusmetallirikastamo sisältää: malmivaraston ja -siilot, jauhatus- ja vaahdotuspiirit, pumput, rikasteen kuivauksen ja käsittelyn, nosturit, kuljettimet, muuntajat ja siirrettävän rikastamon rakennuksen.

Sotkamo Silverin tarkoituksena on siirtää rikastuslaitoksen koneet ja laitteet yhtiön Hopeakaivokselle Sotkamoon.

"Tekninen ja oikeudellinen ”due diligence” –selvitys on suoritettu ja osoittautunut positiiviseksi. Kaupan arvioidaan alentavan Hopeakaivoksen pääomantarvetta noin 7 miljoonalla eurolla ja parantavan hankeen kannattavuutta entisestään”, kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Stockholm, 3. heinäkuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507